درمان با ترانگزامیک اسید قبل از جراحی برداشت پروستات از راه مجرا نیاز به ترانسفیوژن بعد عمل را کاهش می‌دهد.

در یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده، 80 بیمار کاندید جراحی برداشت پروستات از راه مجرا (TURP) به دو گروه تقسیم شدند. گروه مداخله قبل از شروع عمل، mg/kg 15 ترنس آمیک به صورت انفوزیون وریدی دریافت کردند و گروه کنترل فقط نرمال سالین دریافت نمودند. همه بیماران به طور یکسان تحت انستزی اسپاینال با بوپیواکائین قرار گرفتند. هموگلوبین خون یک ساعت پس از شروع جراحی، بلافاصله پس از ورود بیمار به ریکاوری، 6 و 24 ساعت پس از پایان جراحی اندازهگیری شد و در صورت هموگلوبین کمتر از 10، (P.cell)Packed red blood cell آلوژنی برای نگهداری هموگلوبین بیش از gr/dl 10 تجویز گردید. نتایج نشان داد درمان با ترنس آمیک اسید در دوره قبل از عمل سبب کاهش میزان افت هموگلوبین و در نتیجه کاهش میزان نیاز به ترنسفیوژن 24 ساعت بعد از جراحی در بیماران تحت TURP می‌شود.
 
مقاله مستخرج از طرح:
 
Mirmansouri A, Farzi F, Imantalab V, Khoshrang H, Biazar G, Khanjanian G et al . A Survey on the Effects of Intravenous Tranexamic Acid on the Amount of Transfusion in Patients Undergoing T.U.R-P. jour guilan uni med sci. 2016; 25 (98) :110-116 [Persian]

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: آقای دکتر علی میرمنصوری   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۱/۲۸   |   کد طرح: 92080402


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: ترانگزامیک اسید | برداشتن پروستات از راه مجرای خروجی ادرار | انتقال خون |

مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 107 بار   |   دفعات چاپ: 39 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر