پیش داروی گاباپنتین خوراکی و ترامادول در کاهش درد حاد بعد از عمل هیسترکتومی ابدومینال مؤثر است.

در این مطالعه کارآزمایی بالینی دو سو کور تصادفی، 120 بیمار تحت جراحی هیسترکتومی ابدومینال الکتیو به صورت تصادفی به 3 گروه 40 نفره دریافت کننده ترامادول و گاباپنتین و پلاسبو تقسیم شدند. 2 ساعت قبل از شروع عمل به یک گروه قرص گاباپنتین 300 میلی گرم، گروه دیگر قرص ترامادول 100 میلی گرم و گروه دیگر پلاسبو با 50 سی سی آب خورانده شد. سپس بیماران تحت بیهوشی عمومی یکسان قرار گرفتند و بعد از پایان عمل، شیاف دیکلوفناک دریافت کردند. در صورتی که بیماران نمره مقیاس درد بالاتر از 3 داشتند، مپردین ( mg/kg0/25) تجویز شد. نمره درد، تهوع، استفراغ، سدیشن، میزان رضایت مندی بیماران و تعداد دوزهای مپردین دریافتی در 24 ساعت ثبت شد. مطالعه حاضر نشان داد که تجویز پیش داروی گاباپنتین یا ترامادول در کاهش درد پس از عمل مؤثر بوده و مشابه هم می باشد. هر دو دارو بدون داشتن عوارض جانبی جدی به پلاسبو ارجحیت دارند.
 
مقاله مستخرج از طرح:

Farzi F, Naderi Nabi B, Mirmansouri A, Fakoor F, Atrkar Roshan Z, Biazar G, Zarei T. Postoperative Pain After Abdominal Hysterectomy: A Randomized, Double- Blind, Controlled Trial Comparing the Effects of Tramadol and Gabapentin as Premedication. Anesth Pain Med. 2016; 6(1): e32360.

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: خانم دکتر فرنوش فرضی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۱/۲۸   |   کد طرح: 92082904


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: بیهوشی عمومی | ترامادول | رحم برداری | کنترل درد | گاباپنتین |

دفعات مشاهده: 123 بار   |   دفعات چاپ: 39 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر