گزنه سفید تولید گونه‌های واکنشگر اکسیژن میتوکندریایی در نوتروفیل‌های در حال گردش در رت‌های دیابتی را کاهش نمی‌دهد.

در این مطالعه، اثرات بالقوه گزنه سفید بر روی تولید گونه‌های واکنشگر اکسیژن میتوکندریایی در نوتروفیل‌های در حال گردش در رت‌های دیابتی ارزیابی شد. 21 رت ویستار مذکر به چهار گروه، رت کنترل طبیعی که هر روز سالین دریافت می‌کردند، رت کنترل دیابتی که هر روز سالین دریافت می‌کردند، رت دیابتی که هر روز عصاره گزنه (به میزان 100 mg/kg) دریافت می‌کردند و رت دیابتی که هر روز عصاره گزنه سفید (به میزان 100 mg/kg) دریافت می‌کردند، تقسیم شدند. پس از اندازه گیری میزان استرس اکسیداتیو میتوکندریایی از نمونه خون اخذ شده در روزهای 4 و 28 پس از تأیید دیابت، نتایج نشان داد که احتمالاً مصرف کوتاه مدت عصاره گزنه با دوز 100 mg/kg یا مصرف دراز مدت عصاره گزنه سفید با دوز 100 mg/kg نمی‌تواند تولید گونه‌های واکنشگر اکسیژن میتوکندریایی در نوتروفیل‌های در حال گردش در رت‌های دیابتی را کاهش دهد.
 
مقاله مستخرج از طرح:
 
K Khanaki , M Abedinzade , R Gazor , MR Norasfard, R Jafari-Shakib. Effect of Lamium Album on Mitochondrial Oxidative Stress in Diabetic Rats. Res Mol Med. 2017; 5(2):9-13

مشخصات طرح مرتبط:


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: دیابت ملیتوس | گزنه سفید | گونه‌های واکنشگر اکسیژن(ROS) | تست دی هیدرورودامین(DHR) |

مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 115 بار   |   دفعات چاپ: 42 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر