مشاوره قبل از بارداری بر رفتارهای ارتقا دهنده سلامت زنان سنین باروری مؤثر است.

این کارآزمایی بالینی تصادفی شده در میان 104 زن در سنین باروری انجام شد. افراد واجد شرایط به صورت تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌های جامعه شناختی و سلامت سبک زندگی (HPLP-II) جمع آوری شد. در گروه مداخله آموزش در چهار جلسه (45 تا 60 دقیقه) در فواصل یک هفته‌ای با تمرکز بر مسولیت‌پذیری در قبال سلامتی، فعالیت بدنی و مدیریت استرس انجام شد. پس از آموزش، بین نمره کل رفتارهای ارتقاء‌دهنده سلامت در گروه مداخله و کنترل تفاوت معنی‌داری مشاهده شد. میانگین نمره مسولیت‌پذیری در قبال سلامتی، فعالیت بدنی و مدیریت استرس در گروه مداخله نسبت به گروه کنتری بالاتر بود و گروه های مطالعه اختلاف آماری معنی‌داری در این زمینه داشتند. بر اساس نتایج این مطالعه، آموزش در دوران بارداری می‌تواند رفتارهای ارتقا دهنده سلامت را در زنان سن باروری افزایش دهد. لذا توصیه می‌شود که در طول مراقبت‌های قبل از زایمان، جلسات مشاوره و آموزش در این زمینه در نظر گرفته شود.
 
مقاله مستخرج از طرح:
 
 Shabani M, Omidi S, Farmanbar F, Hamzegardeshi Z. Effect of preconception counseling on health promoting behaviors of reproductive age women in Sari city. Journal of Nursing and Midwifery Sciences 2016: 3(2): 1-10.

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: آقای سعید امیدی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۱/۳۰   |   کد طرح: 93120406


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: ارتقاء سلامت | رفتارهای ارتقا دهنده سلامت | آموزش قبل از تولد | سن باروری |

مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 126 بار   |   دفعات چاپ: 45 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر