عصاره متانولی جلبک سیستوسرا (C.trinodis)، تاثیر نفروتوکسیک بر روی بافت کلیه دارد

در این مطالعه، جهت بررسی اثرات نفروتوکسیک جلبک سیستوسرا با روش سوکسله، با استفاده از حلال‌های هگزان، دیکلرومتان و متانول عصاره‌گیری انجام شد. سپس در 42 موش سوری بالغ در 6 گروه شامل گروه کنترل (دریافت نرمال سالین داخل صفاقی) و 5 گروه دیگر در غلظت‌های 5 میلی‌گرم، 10 میلی‌گرم، 15 میلی‌گرم، 25 میلی‌گرم و 50 میلی‌گرم تزریق داخل صفاقی عصاره، به صورت سه بار در هفته به مدت 2 هفته استفاده شد. در نهایت، ارزیابی هیستوپاتولوژی به ویژه با روش مورفولوژی و فوتومتریک انجام شد. نتایج مطالعه نشان داد که عصاره متانولی جلبک سیستوسرا (C.trinodis)، تأثیر نفروتوکسیک بر روی بافت کلیه دارد.
 
مقاله مستخرج از طرح:
 
Rouhollah Gazor R, Pasdaran Lashgari A, Almasi Sh, Ghasemi S. Effect of Brown Algae Cystoseira trinodis Methanolic Extract on Renal Tissue. Pharm Sci. 2016;22(1):49-53

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: آقای دکتر روح الله گازر   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۷/۱۲   |   کد طرح: 93113008


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: اثر نفروتوکسیک | اثر هیستوپاتولوژیک | عصاره متانولی | cystoseira trinodis |

دفعات مشاهده: 107 بار   |   دفعات چاپ: 39 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر