عصاره متانولی گیاه کلاه میر حسن تبریزی (Acantholimon gilliati) در دوزهای پایین دارای اثر محافظتی بر ساختار و عملکرد کبد آسیب‌دیده با فرمالین می‌باشد.

در این مطالعه 56 سر از موش‌های سوری به 8 گروه مساوی تقسیم گردیدند: گروه شاهد نرمال سالین دریافت کردند. گروه آزمایش 1، فرمالدهید (mg/kg10) را دریافت نمودند. گروه‌های آزمایش 8-3 در معرض فرمالدهید 10% (mg/kg10) و عصاره متانولی گیاه Acantholimon gilliati به ترتیب در دوز‌های 5، 10، 15، 20، 50 و 100 میلی‌گرم قرار گرفتند. مدت زمان تزریق در هر هفته و به صورت داخل صفاقی انجام شد. در پایان آزمون ارزشیابی‌ها بر اساس خاصیت مورفولوژی و بررسی هیستولوژی و کارکرد کبد از طریق اندازه‌گیری میزان سرم‌های اسپارتات ترانس آمیناز (AST)، آلانین ترانس آمیناز (ALT) و آلکالین فسفاتاز (ALP) به روش فتومتریک صورت گرفت.  نتایج مطالعه نشان داد که عصاره متانولی گیاه A. gilliati در دوزهای پایین دارای اثر محافظتی بر ساختار و عملکرد کبد آسیب‌دیده با فرمالین می‌باشد.
 
مقاله مستخرج از طرح:
 
Gazor R, Asgari M, Pasdaran A, Mohammadghasemi F, Nasiri E, Roushan, Atrkar Z. Evaluation of Hepatoprotective Effect of Acantholimon Gilliati Eerial Part Methanolic Extract. Iranian Journal of Pharmaceutical Research. 2017; 16 (Special Issue): 135-41

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: آقای دکتر روح الله گازر   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۷/۱۵   |   کد طرح: 93072216


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: عصاره متانولی | Acantholimon gilliati | آسیب کبدی |

دفعات مشاهده: 103 بار   |   دفعات چاپ: 38 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر