بیماریهای وستیبولار محیطی بر عملکرد کوپولار- اندولنف تاثیر دارند.

بیماری های دستگـاه وستیبولار محیطی منجر به اختلال در ویژگی هـای دینامیک رفلکس دهلیزی چشمـی می شود. نظر به اینکه اغلب بررسی های بالینی و آزمایشگاهی دستگاه وستیبولار، دینامیک رفلکس دهلیزی چشمی را در نظر نگرفته و منحصرا آنالیز کلی بهره را انجام می دهند، در این مطالعه تلاش شد با مقایسه بهره لحظه ای رفلکس دهلیزی چشمی و همچنین آنالیز رگرسیون سرعت در 100 میلی ثانیه ابتدایی بروز رفلکس، مقایسه ای میان سه اختلال شایع دستگاه وستیبولار یعنی بیماری منییر، نوریت وستیبولار یکطرفه و وستیبولوپاتی دوطرفه پرداخته شود. نتایج حاکی از اختلاف معنادار میان بهره لحظه ای رفلکس در 40، 60 و 80 میلی ثانیه با میانگین رگرسیون سرعت رفلکس در 100 میلی ثانیه بین گروه کنترل و 3 گروه مختلف بیماران بود. یافته های مطالعه نشان می دهد بیماری های وستیبولار محیطی اثرات متفاوتی بر عملکرد کوپولار-اندولنف سیستم وستیبولار دارند که امکان بررسی این اثرات بواسطه ثبت تغییرات دینامیک رفلکس دهلیزی-چشمی میسر است. برای مشاهده مقاله لطفا به لینک زیر مراجعه فرمایید:
http://avr.tums.ac.ir/index.php/avr/article/view/433
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: محسن احدی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۳/۱   |   کد طرح: 94-03-32-26428


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: Vestibulo-ocular reflex; vestibular neuritis; Meniere's disease; bilateral vestibulopathy; head impulse testing |

دفعات مشاهده: 161 بار   |   دفعات چاپ: 39 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر