طراحی برنامه نرم افزاری تلفن همراه برای کنترل پرفشاری خون اولیه، مبتنی بر مدل پرسید- پروسید

مطالعه در دو بخش اصلی تولید محتوا در قالب برنامه نرم افزاری مبتنی بر تلفن همراه و سنجش اثربخشی آن بر میزان پایبندی به درمان پرفشاری خون انجام گرفت. تولید محتوا بر اساس مدل پرسید-پروسید انجام شد. نیازسنجی آموزشی در قالب مطالعه کیفی با نظرات 35 بیمار مبتلا به پرفشاری خون و 3 پزشک متخصص در قالب بحث متمرکز گروهی و مصاحبه عمیق فردی، انجام شد. به منظور سنجش اثر مداخله، مطالعه کارآزمایی بالینی شاهد دار دو بازویه طراحی و اجرا گردید. شرکت کنندگان 118 بیمار مبتلا به پرفشاری خون اولیه، در دو گروه مداخله و مقایسه بودند.یافته‌های نیاز سنجی آموزشی حاصل از بخش کیفیمطالعه در سه دسته کلی عوامل مستعد کننده، قادرکننده و تقویت کننده مطرح گردید. عواملی نظیر دانش ، نگرش و باور ، ویژگیهای روانی- شخصیتی ماهیت بیماری و درمان و فرهنگ و سبک زندگی بعنوان عوامل مستعد کننده رفتار مطرح شد. دسترسی به سیستم ارائه خدمت و دسترسی به امکانات درخانه، محیط کار و جامعه تحت عنوان عوامل قادر کننده بیان گردید. در خصوص عوامل تقویت کننده مشوق‌های درونی فرد ، حمایت در سطح خانواده ، حمایت در سطح سیستم ارائه خدمات بالینی مطرح گردید. جهت برطرف شدن برخی از موانع مطرح شده برنامه نرم افزاری با قابلیت‌های بخش دانشی، سیستم یادآورها، سیستم ثبت و نگهداری فشارخون اندازه گیری شده، رژیم غذایی دش، ترک سیگار، ارسال پیامهای انگیزشی و ترغیبی وحمایت خانواده در موارد اورژانسی تولید شد. یافته‌های بخش کمی مطالعه نشان می‌دهد، این برنامه نرم افزاری توانسته است در افزایش میزان پایبندی به درمان پرفشاری خون، پایبندی به رژیم غذایی سلامت و کم نمک، پایش منظم فشار خون، افزایش میزان فعالیت فیزیکی و همچنین افزایش در سطح دانش بیماران و تاثیر مثبتی داشته باشد. اما منجر به تغییرات مثبت کمتری بر روی BMI، نگرش، خودکارآمدی و کاهش مستقیم فشارخون گردید.: فشار خون یک بیماری پیچیده و چند عاملی است و درمان این بیماری یک مسئله مهم بالینی است. بر اساس یافته‌های بخش کیفی مطالعه، علاوه بر نقش بیمار، پزشک، خانواده، سیستم سلامت و سایر سازمانها (رسانه ها، صنایع داروسازی، صنایع غذایی، سازمانهای نظارتی و غیره) نیز در مدیریت عوامل خطر آن و پایبندی به درمان، نقش ایفا می‌کنند. نیاز به مداخله و حمایت دولت‌ها و به عبارت دیگر توجه به رویکرد سلامت در همه سیاست گذاری ها ضروری به نظر می‌رسد. مطالعات کارآزمایی یک محیط آزمایش را فراهم می‌آورد و اغلب نتایج آن، در سطح جامعه کمی متفاوت خواهد بود. این پژوهش که در واقع کارآزمایی بالینی پراگماتیک است، بر خلاف کارآزمایی‌های دارو بیشتر به واقعیت جامعه نزدیک است. اگرچه کارآزمایی‌های دارو نتایج بزرگ و جذابی دارند اما در مطالعات پراگماتیک، نتایج کوچکتر هم ارزشمند هستند، زیرا به واقعیت جامعه نزدیکترند. همچنین شایان ذکر است، با ظهور نسل‌های جدید تلفن همراه و قابلیت‌های بی شمار آن، لزوم استفاده بهینه از این قابلیت‌ها در پزشکی و سلامت، با اهمیت قلمداد می‌شود.§ طراحی مداخلاتی در سطح جامعه و سازمانها در رفع و کاهش موانع عدم پایبندی به درمان مرتبط به آنها( نظیر طرح کاهش 30درصدی نمک مصرفی در نان و تولید محصولات صنایع غذایی § استفاده از برنامه نرم افزاری تولید شده(BPMAP) دربرنامه کشوری کنترل فشار خون § ایجاد و راه اندازه‌گیری برنامه کنترل پرفشاری خون در بیمارستانهای قلب و سایر مراکز درمانی جهت شناسایی و توانمند سازی افراد در گنترل بیماری و پایبندی به درمان با کمک برنامه نرم افزاری § طراحی برنامه‌های مشابه برای کنترل و پایبندی سایر بیماریهای مزمن

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: طراحی برنامه نرم افزاری تلفن همراه برای کنترل پرفشاری خون اولیه، مبتنی بر مدل پرسید- پروسید و سنجش اثربخشی آن بر خود مدیریتی بیماران در مقایسه با درمان معمول
مجری اصلی: سیدرضا مجدزاده کوه بنانی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۶/۳۰   |   کد طرح: 94-02-102-29524


CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 148 بار   |   دفعات چاپ: 61 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر