بررسی نقش آنزیم پروتئین کیناز وابسته به کلسیم/کالمودولین II (CaMKII ) بر حافظه فضایی موشهای صحرایی نر حساس شده با مرفین

تعداد 208 راس موش صحرایی نر با میانگین وزنی 250-220 گرم به صورت دوطرفه، در ناحیه هیپوکامپ پشتی با استفاده از دستگاه استریوتاکس کانول گذاری میشوند. بدین منظور ابتدا موشها را توسط تزریق مخلوط کتامین ( 100 mg/kg) و زایلازین (10mg/kg) به صورت ip بیهوش کرده وپس از انجام آمادگی مقدماتی حیوان را در دستگاه استریوتاکس قرار می دهیم. مشخصات ناحیه CA1 با استفاده از اطلس پاکسینوس و واتسون مشخص می گردد((AP=-3.8mm ,ML= ±2.2mm ,DV=2.7mm و کانول راهنما دراین منطقه قرار داده می شود.کلیه حیوانات جراحی شده یک هفته دوره بهبودی را قبل از آزمون های رفتاری طی میکنند. برای سنجش حافظه فضایی از مدل دو روزه Morris water maze استفاده میشود. این مدل در دو روز متوالی انجام می گیرد که در روز اول یا روز آموزش (Training day)، در طی دو Block و هر Block 4 Trial 60 ثانیه ای به حیوانات آموزش داده می شوند و در روز دوم probe test صورت می گیرد که شامل 60 ثانیه شنای آزاد حیوانات در حوضچه بدون سکو است و در نهایت پارامترهای مدت زمان سپری شده در ربع دایره ای که قبلا سکو قرار داشته (time spent in target quadrant) و میزان ورود به این ربع دایره (enter totarget quadrant) و همچنین مسافت (Distance moved) و سرعت (swimming speed) طی شده در روزهای Train و Test محاسبه و مورد آنالیزآماری قرار می گیرد. حساسیت رفتاری به وسیله تزریقات زیر پوستی مرفین به مدت سه روز و روزی یک مرتبه و سپس قطع تزریق به مدت 5 روز در حیوانات، القا می شود. برای بررسی نقش آنزیم CaMKII در مرحله القا حساسیت به مرفین و اثر آن دراکتساب (Acquisition)، تزریقات درون هیپوکامپی (Intra-CA1) مهار کننده های CaMKII 20 دقیقه قبل از تزریق مرفین در طی سه روز حساس سازی انجام میشود. در روز نهم تزریق دوز رقابتی حاد (challenge dose) مرفین 30 دقیقه قبل از training trial به تنهایی و یا به همراه تزریق درون هیپوکامپی نالوکسان صورت میگیرد. تمام مراحل آموزش و تست به وسیله دوربینی که در بالای حوضچه تعبیه شده و به سیستم کامپیوتری ارتباط دارد ضبط شده و در نهایت به وسیله نرم افزار ethovision مورد آنالیز قرار می گیرد. در این مطالعه برای بررسی نقش آنزیم CaMKII بر حافظه فضایی موشهای حساس شده به مرفین نر در 26 گروه 8 تایی به شرح زیر قرار می گیرند و اثر تزریق مهار کننده و آنالوگ ساختاری آنزیم CaMKII در مرحله القا (Induction) حساسیت رفتاری در حیوانات مورد سنجش قرار می گیرد.نمودارهای دوزهای موثر در داروهای مورد استفاده قرار گرفته شده را نشان می دهد. شکل 1A نشان دهنده دوز های مختلف مورفین به صورت تک دوز نیم ساعت قبل از تست آبی موریس را نشان می دهد (تزریق در روز اول صورت گرفت). در تزریق مورفین به صورت داخل صفاقی دوز 5 میلیگرم موثر بود. شکل 1B نشان دهنده دوز های مختلف مورفین به صورت چند دوز در روزهای اول دوم سوم را نشان می دهد که موشها به مدت 5 روز دارویی دریافت نکردند و سپس در روز 9 ام نیم ساعت قبل از تست دوز موثر که در نمودار 1A بدست آمد را دریافت نموده و تست آبی موریس را انجام دادند (تزریق در روز اول صورت گرفت). در تزریق مورفین به صورت حساس شونده داخل صفاقی دوز 20 میلیگرم موثر بود. شکل 1C نشان دهنده دوز های مختلف KN-93 به صورت چند دوز در روزهای اول دوم سوم را نشان می دهد که موشها به مدت 5 روز دارویی دریافت نکردند و سپس در روز 9 ام نیم ساعت قبل از تست saline را دریافت نموده و تست آبی موریس را انجام دادند (تزریق در روز اول صورت گرفت). در تزریق KN-93 به صورت داخل صفاقی دوز 10 میلیگرم موثر بود. شکل 1D نشان دهنده دوز های مختلف D-AP5 به صورت داخل هیپوکمپی چند دوز در روزهای اول دوم سوم را نشان می دهد که موشها به مدت 5 روز دارویی دریافت نکردند و سپس در روز 9 ام نیم ساعت قبل از تست saline را دریافت نموده و تست آبی موریس را انجام دادند (تزریق در روز اول صورت گرفت). در تزریق D-AP5 به صورت داخل هیپوکمپی دوز 5 میکروگرم موثر بود. شکل 1E نشان دهنده دوز های مختلف naloxone به صورت داخل هیپوکمپی و داخل صفاقی می باشد .نمودار تزریق دوز مورفین در روزهای اول دوم سوم را نشان می دهد که موشها به مدت 5 روز دارویی دریافت نکردند و سپس در روز 9 ام نیم ساعت قبل از تست نالوکسان را به صورت داخل هیپوکمپی و داخل صفاقی دریافت نموده و تست آبی موریس را انجام دادند (تزریق در روز اول صورت گرفت). در تزریق نالوکسان به صورت داخل هیپوکمپی دوز 10 میکروگرم موثر بود. در تزریق نالوکسان به صورت داخل صفاقی دوز 5 میلیگرم موثر بود.

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: محمدرضا زرین دست   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۶/۳۰   |   کد طرح: 92-03-49-21772


CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 211 بار   |   دفعات چاپ: 53 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر