بیش از نیمی از مادران نگرش نامطلوب نسبت به شیردهی دارند

در پژوهش حاضر تعداد 270 مادر دارای کودک 6 الی 24 ماه به صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه‌ مشتمل بر5 بخش شامل سئوالات مربوط به وضعیت شیردهی، سازه‌های بزنف از جمله آگاهی، نگرش، عوامل قادرساز، هنجار انتزاعی (افراد معتمدی که در تصمیم گیری مادران دررابطه با رفتار شیردهی مؤثرند) به همراه اطلاعات دموگرافیک توسط پژوهشگر از مادران دارای کودک 24-6 ماه، دارای پرونده فعال بهداشتی و علاقمند به شرکت در مطالعه، در مراکز سلامت جامعه جمع آوری گردید. فراوانی تغذیه با شیرمادر (56/3 درصد) بود. 25/6 درصد از مادران در سطح آگاهی خوب و 24/4 درصد در سطح آگاهی ضعیف قرار داشتند. بیش از 50 درصد از مادران نگرش نامطلوب نسبت به شیردهی داشتند. نیمی از مادران وضعیت شیردهی مطلوب داشتند. از بین متغیرهای مورد مطالعه سن شیرخوار، درآمد خانوار، وضعیت نگرش و آگاهی به عنوان پیش‌بینی کننده‌های وضعیت شیردهی تلقی گردید به طوری که با افزایش سن شیرخوار شانس شیردهی مطلوب افزایش می‌یابد و با افزایش در آمد خانوار شانس شیردهی مطلوب کاهش می‌یابد. در نتیجه افزایش آگاهی ونگرش مادران در زمینه تغذیه با شیرمادر با درنظرگرفتن نقش همسر، کارکنان بهداشتی و مادربزرگ‌ها برای انتخاب تغذیه با شیرمادر تا پایان دوسالگی کمک کننده خواهد بود.

 
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: سرکار خانم نسرین مختاری   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۵/۲۳   |   کد طرح: 95050210


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: عوامل قادر کننده | شیرخوار | شیردهی |

مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 120 بار   |   دفعات چاپ: 39 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر