براکی تراپی و درمان سرطان پروستات

براکی تراپی با چشمه های پرتوزا یکی از روش های درمانی بیماران مبتلا به سرطان ازجمله سرطان پروستات در مردان می باشد. به همین دلیل تعیین پارامترهای فیزیکی و دوزیمتریکی چشمه های پرتوزا در براکی تراپی اهمیت زیادی در دقت درمان این بیماران دارد. در تحقیق حاضر پارامترهای فیزیکی و دوزیمتریکی چشمه گادولینیم-۱۵۳ همراه با حفاظ پلاتینی جهت کاهش دوز پرتوی ارگان های حساس سالم اطراف پروستات با استفاده از روش محاسباتی تعیین گردیده است. این پارامتر ها شامل قدرت کرمای هوا، ثابت آهنگ دوز، تابع دوز شعاعی و تابع ناهمسانگردی دو بعدی همراه با حفاظ پلاتینی و بدون آن طبق پروتکل جهانی شماره ۴۳ محاسبه شده که می بایست هنگام طراحی درمان این بیماران در نظر گرفته شود.

کلیدواژه ها: پارامترهای دوزیمتری | سرطان پروستات | براکی تراپی |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: تعیین پارامترهای دوزیمتری چشمه 153Gd دارای حفاظ در براکی تراپی سرطان پروستات
مجری اصلی: آقای محمد مهرپویان   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۹/۱۴   |   کد طرح: 93079CAPTCHA
دفعات مشاهده: 331 بار   |   دفعات چاپ: 74 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر