مورفین میتواند میزان سنتز هورمونهای جنسی را در سلول های بنیادی عصبی موش تغییر دهد.

مورفین میتواند میزان سنتز هورمونهای جنسی را در سلول های بنیادی عصبی موش رت تغییر دهد. نالوکسان میتواند اثرات القا شده مورفین بر روی این سلول ها را می کاهد. در این مطالعه اثرات مورفین و انتاگونیست آن (نالوکسان) بر میزان بقای سلول های بنیادی عصبی موش رت، حفظ خاصیت بنیادی و بیان فاکتور 68 -KI  بعد از 72 ساعت مورد بررسی قرار گرفت.هم چنین میزان تغییرات مربوط به اسیدهای چرب توسط روش کروماتوگرافی گازی مورد بررسی قرار گرفت. میزان بیان ژن های P53 آروماتاز و α  ردوکتاز توسط روش Real Time PCR  مورد ارزیابی قرار گرفت. توانائی سلول ها بعد از مواجهه با مورفین در تمایز به سلول های رگ ساز نیز مورد بررسی قرار گرفت.

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر علیرضا نورآذریان   |   تاریخ اتمام طرح:   |   کد طرح:


CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 136 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر