معاونت تحقیقات و فناوری الگوی Genomic type cluster (GTC) آدنوویروس در گردش در ایران

از میان ویروس ها، آدنوویروس های گوارشی بعد از روتاویروس ها و نوروویروس ها به عنوان سومین عامل شایع گاستروانتریت غیر باکتریایی در کودکان گزارش شده اند. بر اساس مطالعات گذشته، بعد از ۱۹۸۶  شیوع آدنوویروس تیپ ۴۱ در مقایسه با تیپ ۴۰ در افراد با گاستروانتریت بیشتر گزارش شده است. تغییر در شیوع آدنوویروس ۴۱ ممکن است به علت تجمع جهش در ژنوم ویروس بوده که افزایش بروز عفونت آدنوویروس تیپ ۴۱ را در افراد حساس به همراه خواهد داشت.  بر اساس آنالیز فیلوژنتیک از منطقه بسیار متغیر  ژن هگزون آدنوویروس ۴۱ دو الگوی   Genomic type cluster (GTC1, GTC2) ناشی از تغییرات آنتی ژنیک بر روی هگزون را نشان داده که ممکن است باعث افزایش پاتوژنیسیتی و بیماری زایی ویروس در افراد آلوده گردد. در مطالعه حاضر نمونه های آدنوویروس تیپ 41 الگوی GTC1 را نشان دادند که نشان می دهند ممکن است بر اثر جهش، تغییرات آنتی ژنیک دریفت را به همراه داشته اند. با توجه به اینکه این تغییرات در منطقه هگزون آدنوویروس ها می باشد که حاوی اپی توپ های نوترالیزان بوده لذا ممکن است باعث تغییرات آنتی ژنیک و فرار ویروس از سیستم ایمنی شده در نتیجه باعث افزایش شدت  بیماریزایی آدنوویروس در افراد آلوده گردد.
 
مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: ردیابی آدنوویروس گوارشی تیپ های ۴۰ و ۴۱ و شناسایی الگو Genomic type cluster (GTC) تیپ ۴۱ بر اساس آنالیز فیلوژنتیک در کودکان کمتر از 5 سال با گاستروانتریت حاد
مجری اصلی: ذبیح الله شجاع   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۱۱/۷   |   کد طرح: 898


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: آدنوویروس | تیپ ۴۰ و ۴۱ | گاستروانتریت حاد | الگوی GTC |

دفعات مشاهده: 129 بار   |   دفعات چاپ: 43 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر