افزایش یادگیری دانشجویان پرستاری در بخش روانپزشکی با استفاده از کارت تعاملی

این مطالعه از نوع مداخله ای دو سو کور می باشد.تعداد ۴۳ نفر از کارآموزان پرستاری در بخش روانپزشکی  بیمارستان گنجویان دزفول در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ به روش سر شماری انتخاب و به روش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. سپس برای گروه مورد از کارت تعاملی و برای گروه شاهد از روش سنتی آموزش استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از کارت تعاملی باعث افزایش یادگیری و بهبود مهارت های ارتباطی و اجرای فرآیند پرستاری در دانشجویان پرستاری در بخش روانپزشکی می گردد.

کلیدواژه ها: کارت تعاملی | یادگیری | دانشجویان پرستاری | بخش روانپزشکی |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی تاثیر استفاده از کارت تعاملی بر یادگیری دانشجویان پرستاری در بخش روانپزشکی
مجری اصلی: سمیه بساک   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۵/۱۰/۱۹   |   کد طرح: IR.DUMS.REC.1394.11CAPTCHA
دفعات مشاهده: 519 بار   |   دفعات چاپ: 122 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر