ارتقاء سطح سلامت جامعه با استفاده از مدل آموزشی پرسید در جهت اصلاح الگوی مصرف روغن های خوراکی

مطالعه حاضر با هدف تعیین الگوی مصرف انواع روغن‌های خوراکی و عوامل موثر بر آن بر اساس الگوی پرسید با استفاده از پرسشنامه استاندارد پرسید برروی ۳۰۰ زن شهری و روستایی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی استان قم طراحی شده است. میانگین نمرات عملکرد مصرف روغن های خوراکی سالم و عوامل تقویت کننده در زنان شهری و روستایی اختلاف معنی داری نشان داده است و میانگین نمرات زنان شهری بیشتر از زنان روستایی بود.

کلیدواژه ها: روغن‌های خوراکی | الگوی پرسید | زنان |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: الگوی مصرف روغن‌های خوراکی و عوامل مرتبط با آن بر اساس سازه‌های الگوی پرسید در زنان شهری و روستایی مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی استان قم
مجری اصلی: جناب آقای دکتر ذبیح اله قارلی پور   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۱۰/۵   |   کد طرح: 95782CAPTCHA
دفعات مشاهده: 162 بار   |   دفعات چاپ: 46 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر