نگرش مطلوب دانشجویان هوشبری نسبت به نقش دستیاران بیهوشی در آموزش بالینی

آموزش امری بسیار مهم در یادگیری است و آموزش بالینی یکی از بخش های بنیادین نظام سلامت جامعه می باشد. اگرچه مرکز ثقل آموزش در بیمارستان ها اساتید می باشند ولی دستیاران، بخش مهمی از آموزش را تشکیل می دهند. هدف از این پژوهش تعیین نگرش دانشجویان هوشبری نسبت به نقش دستیاران بیهوشی در آموزش بالینی می باشد. با توجه به یافته های این پژوهش دانشجویان نگرش مطلوبی نسبت به نقش دستیاران بیهوشی دارند. دستیاران بیهوشی نیز توانسته اند در زمینه آموزش بالینی کمک شایانی به کارآموزان داشته باشند اما این کمک مستلزم برنامه آموزشی مدون و افزایش انگیزه در دستیاران خصوصا دستیاران سال بالا جهت آموزش بالینی می باشد.


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: نگرش دانشجویان هوشبری نسبت به نقش دستیاران بیهوشی در آموزش بالینی
مجری اصلی: یوسف مرتضوی   |   کد طرح: 931CAPTCHA
دفعات مشاهده: 133 بار   |   دفعات چاپ: 37 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر