صبر و حوصله، حفظ حرمت و احترام به دانشجو در اساتید عاملی مهم در برقراری ارتباطی صحیح میان استاد و دانشجو می باشد

آموزش موثر به استفاده صحیح از مهارت های ارتباطی بستگی دارد، به طوری که بهترین موقعیت و موضوع تدریس در صورت عدم توانایی استاد در ایجاد ارتباطی مطلوب، غیر جذاب می شود. لذا عوامل موثر در برقراری ارتباط استاد و دانشجو برای بهبود فرایند آموزش از اهمیت بالایی برخوردار است. این مطالعه با هدف بررسی عوامل مؤثر در برقراری ارتباط بین دانشجو و استاد از دیدگاه دانشجویان بالینی دانشکده دندانپزشکی بابل انجام گردید. نتایج نشان داد که مهم ترین عوامل مؤثر در برقراری ارتباط بین دانشجو و استاد از دیدگاه دانشجویان بالینی، صبر و حوصله استاد، حفظ حرمت و احترام به دانشجو و تسلط استاد بر مفاهیم علمی و مطالب درسی بود. از طرفی دیگر جنسیت استاد، ارائه طرح درس و طرح دوره به دانشجویان و مرتبه علمی استاد از ویژگی هایی بودند که دانشجویان کم ترین اهمیت را برای آن قائل بودند. با توجه به یافته ها لازم است که اساتید صبر و حوصله، حفظ حرمت و احترام به دانشجو و تسلط بر مفاهیم علمی را سرلوحه کار خود قرار دهند. همچنین لازم است دانشگاه ها کارگاه های آموزشی در زمینه چگونگی برقراری ارتباط با مخاطب، نحوه سازماندهی و تنظیم درس و روش های تدریس را برای اساتید برگزار نمایند تا با افزایش کیفیت آموزشی، احساس رضایت دانشجو فراهم گردد.


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی عوامل موثر در برقراری ارتباط بین دانشجو و استاد از دیدگاه دانشجویان بالینی دانشکده دندانپزشکی بابل
مجری اصلی: دکتر مریم سید مجیدی   |   کد طرح: 2313CAPTCHA
دفعات مشاهده: 147 بار   |   دفعات چاپ: 43 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر