اثرات زیان بار شیف شب در وضعیت سلامتی دانشجویان پزشکی

دانشجویان پزشکی مجبورند بخشی از کارهای خود را در شیفت های مختلف انجام دهند. این الگو می تواند به سلامت و آموزش آنها آسیب برساند. این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین تغییر کار و وضعیت سلامت کارورزان پزشکی انجام شد. تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که تقریبا دو سوم  دانشجویان وضعیت سلامت روانی نداشتند و بین وضعیت سلامت روان و مشکلات گوارشی رابطه معنی داری وجود داشت. ارتباط معنی داری بین رضایت شغلی و اثرات جانبی آن بر زندگی خانوادگی دانشجویان دیده شد. حدود ۸۰ درصد از دانشجویان اظهار داشتند که از تغییراتشان ناراضی می باشند. علاوه بر این، دانشجویان از شیوع نسبتا شدید مشکلات گوارشی و بی خوابی رنج می بردند. نتایج این مطالعه نشان دهنده شیوع بالای مشکلات شغلی در بین کارورزان پزشکی است. توصیه می شود به کارآموزان پزشکی درمورد اثرات مشکلات کاری، تغییر در زندگی و راه حل های احتمالی آنها را آموزش دهید.
 


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی پیامدهای ناشی از نوبت کاری در دانشجویان پزشکی
مجری اصلی: دکتر آرام تیرگر   |   کد طرح: 3653CAPTCHA
دفعات مشاهده: 143 بار   |   دفعات چاپ: 51 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر