مشاهده تغییرات سرمی قابل توجه آنتی بادی ضد توکسوپلاسما گوندی در دانشجویان دختر باردار در شمال ایران

عفونت اولیه زنان باردار توسط توکسوپلاسما گوندی باعث ایجاد عوارض شدید در جنین می شود و می تواند به عوارض نورولوژیک منجر شود. هدف از این مطالعه تعیین میزان شیوع سرولوژیکی و میزان سرولوژیکی توکسوپلاسما گوندی در دانشجویان دختر باردار در ایران است. این مطالعه مقطعی بر روی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی بابل انجام شد. در این مطالعه میزان قابل توجهی از تغییرات سرمی در دانشجویان دختر مشاهده شد. بنابراین، نیاز فوری به پروژه غربالگری ملی برای تعیین میزان تغییرات سرمی عفونت توکسوپلاسما در زنان باردار و بخصوص زنان باردار از سراسر ایران وجود دارد.
 


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: ارزیابی تغییرات سرمی آنتی بادی ضد توکسوپلاسما گوندی در دانشجویان دختر ، دانشگاه علوم پزشکی بابل 93-1391
مجری اصلی: دکتر نرگس کلانتری   |   کد طرح: 2381CAPTCHA
دفعات مشاهده: 103 بار   |   دفعات چاپ: 32 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر