بیان بالای مارکرهای چسبندگی در لیکن پلان دهانی

لیکن پلان دهانی یک بیماری مزمن التهابی است.   ICAM-۱ و VCAM-۱ مولکول های چسبندگی عروقی هستند که گیرنده های آنها بر روی سلول های اندوتلیال و لکوسیت ها قرار دارند. هدف از این مطالعه ارزیابی ایمونوهیستوشیمیایی VCAM۱ و ICAM۱ در لیکن پلان دهانی و مقایسه این دو مارکر با موکوس طبیعی برای ارزیابی رگ زایی میباشد. نتایج نشان می دهد که بیان VCAM۱ و ICAM۱ با توجه به درصد سلولهای رنگ شده نسبت به موکوز نرمال در لیکن پلان دهان به میزان قابل توجهی افزایش می یابد. بنابراین با توجه به نتایج، به نظر می رسد بیان بالایی از VCAM۱ و ICAM۱ مربوط به لیکن پلان دهانی است.
 


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی مقایسه ای بیان ایمونوهیستوشیمیایی VEGFR-3در لیکن پلان دهانی
مجری اصلی: دکتر مریم سید مجیدی   |   کد طرح: 2257CAPTCHA
دفعات مشاهده: 145 بار   |   دفعات چاپ: 54 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر