افزایش طول مدت بی‌دردی بدون تغییر همودینامیک با اضافه‌کردن داروی فنتانیل یا سوفنتانیل به بوپیواکائین داخل نخاعی طی عمل جراحی سزارین الکتی

این مطالعه بر روی  99 بیمار انجام شد. زنان به 3 گروه فنتانیل، سوفنتانیل و پلاسبو تقسیم شدند. برای گروه فنتانیل 12/5 میلی گرم بوپیواکائین و 25 میکروگرم فنتانیل، برای گروه سوفنتانیل 12/5 میلی گرم بوپیواکائین و 2/5 میکروگرم سوفنتانیل و برای گروه پلاسبو 12/5 میلی‌گرم بوپیواکائین و نیم سی سی نرمال سالین در فضای ساب آراکنوئید تزریق شد. طول مدت بی‌دردی و بلوک موتور و حسی و شرایط همودینامیک و عوارض احتمالی بررسی شد. بر اساس نتایج مطالعه حاضر، طول مدت بی‌دردی برای فنتانیل در مقایسه با سوفنتانیل  و پلاسبو بیشتر بود. طول مدت بلوک حسی در گروه فنتانیل و سوفنتانیل نسبت به پلاسبو بیشتر بود. طول مدت برگشت از بلوک حرکتی پلاسبو نسبت به فنتانیل و سوفنتانیل کمتر بود. از لحاظ همودینامیک تفاوتی بین گروه‌ها نبود. فراوانی خارش در گروه فنتانیل نسبت به سوفنتانیل و پلاسبو بالاتر بود. همچنین لرز در گروه پلاسبو در مقایسه با دو گروه دیگر بالاتر بود. بر اساس نتایج، اضافه‌کردن 25 میکروگرم فنتانیل یا 2/5 میکروگرم سوفنتانیل به بوپیواکائین داخل نخاعی در سزارین الکتیو، طول مدت بی‌دردی را افزایش می‌دهد بدون اینکه تغییر همودینامیک یا عارضه عمده‌ای برای بیمار ایجاد کند.
 
مقاله علمی مستخرج از طرح:
Farzi F, Mirmansouri A, Naderi Nabi B, Atrkar Roushan Z, Ghazanfar Tehran S, Nematollahi Sani M, Makhlooghi Azad S, Nemati M. Comparing the Effect of Adding Fentanyl, Sufentanil, and Placebo with Intrathecal Bupivacaine on Duration of Analgesia and Complications of Spinal Anesthesia in Patients Undergoing Cesarean Section. Anesthesiology and Pain Medicine: October 2017, 7 (5); e12738

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: مقایسه اثر افزودن فنتانیل، سوفنتانیل و پلاسبوی داخل نخاعی به بوپیواکائین بر طول مدت بی دردی و عوارض ناشی از آن در بیهوشی نخاعی سزارین الکتیو در بیمارستان الزهرا (س)
مجری اصلی: خانم دکتر فرنوش فرضی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۱۲/۲   |   کد طرح: 93062508


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: فنانیل | سزارین | بیحسی موضعی | سوفنتانیل |

دفعات مشاهده: 82 بار   |   دفعات چاپ: 30 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر