بررسی اثرات عصاره الکلی مغزگردو بر تغییرات اکسیداتیو کولون به دنبال کولیت اولسراتیو القا شده با اسیداستیک در موش های صحرایی نر

مطالعات قبلی در خصوص عصاره الکلی مغز گردو نشان داده که توانایی بهبود التهاب و آسیب
اکسیداتیو را دارد. از آنجا که بعضی داروهای مرتبط با درمان کولیت زخمی به صورت تزریق
داخل پریتونئال بکار می روند و بعضا اثر مفیدتری نیز دارند. بکاربردن عصاره مذکور به صورت
تزریق داخل پریتونئال در پژوهش حاضر نشان داد که اثر درمانی به نسبت خوبی بر التهاب و
زخم ناشی از تزریق اسیداستیک به داخل کولون دارد، همانطور که در مبحث نتایج دیدیم، اکثر
پارامترهای التهابی و آسیب اکسیداتیو از جمله MDA و... توسط عصاره خصوصا در دوز 21
mg/kg آن کاهش یافته اند، و در این رابطه تاثیر دوز 21 mg/kg بیشتر بوده که به عنوان یک
داروی رایج برای درمان این بیماری محسوب می گردد.
مکانیسمی که به نظر می رسد اسیداستیک پروسه التهاب را شروع می کند شامل ورود فرم پروتونه
اسید به اپی تلیوم می باشد که در آنجا تجزیه و پروتون حاصل با اسیدی کردن محیط داخل سلول
آسیب اپی تلیال را سبب می گردد. با تحریک یا تخریب مخاط توسط اسید استیک، ،
یکسری اسید های چرب منوهیدروکسی در مسیر لیپواکسیژناز و رادیکالهای آزاد و همچنین
مقادیر کمتری از محصولات مسیر سیکلواکسیژناز شامل EGP2 تولید می گردد.
رادیکال آزاد، اتم یا مولکولی است که یک الکترون جفت نشده در لایه بیرونی خود دارد.
رادیکالهای آزاد بسیار واکنش پذیر و ناپایدارند . می توانند به سرعت مولکول هایی که در نزدیکی
آنها هستند، واکنش دهند. بنابراین با داشتن این ویژگی می توانند از طریق واکنش با اسید چرب
غیر اشباع در غشاء های سلولی، واکنش با پروتئین، DNA و کربوهیدرات های سلول موجب
آسیب بافتی شوند که از بین این مواد چربیها نسبت به رادیکالهای آزاد دارای بیشترین حساسیت
می باشند که می توان باعث ضایعه اکسیداتیو بشود که تاثیر این رادیکالها توسط سیستم دفاعی
آنتی اکسیدانی به طور طبیعی خنثی می گردد. تاثیر دفاعی اکسیداتیو توسط یک سری آنتی
اکسیدانهای آنزیمی و غیر آنزیمی ( ویتامین E و C   گلوتاتیون فراهم می گردد
مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی اثرات عصاره الکلی مغزگردو بر تغییرات اکسیداتیو کولون به دنبال کولیت اولسراتیو القا شده با اسیداستیک در موش های صحرایی نر
مجری اصلی: زکیه کشاورزی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۱۲/۲۷   |   کد طرح: 95/پ/935


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: کولیت اولسراتیو | عصاره مغز گردو |

دفعات مشاهده: 61 بار   |   دفعات چاپ: 15 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر