تعیین اثرات تجویز تحت حاد اوراپتن بر درد عصبی ناشی از بستن عصب سیاتیک در موش سوری و درگیری احتمالی گیرنده های اوپیوییدی در این اثر

در این مطالعه به بررسی اثر ضد دردی اوراپتن بر درد ناشی از بستن عصب سیاتیک پرداختیم. نتایج این مطالعه نشان داد که بدنبال بستن
عصب سیاتیک، هایپرآلژزیای حرارتی که از مشخصه های مهم دردهای نوروپاتی می باشد ، کاهش می یابد. در این مطالعه نتایج بدست آمده از تزریق داخل صفاقی دوز های 22 و 72 میلیگرم بر کیلوگرم از اوراپتن به صورت حاد و قبل از ارزیابی پاسخ های رفتاری، هایپر آلژزی ناشی از بستن عصب سیاتیک را کاهش داد. در مطالعه ی Okuyama و همکاران نشان داده شد که اوراپتن
قادر است در برابر آسیب عصبی ناشی از ایسکمی، نقش محافظ ایفا کند که تایید کننده ی نتایج بدست آمده در مطالعه ی حاضر بود.
همچنین این مطالعه پیشنهاد میکند که این اثرات حفاظتی ناشی از اثرات ضد التهاب این ماده است و از آنجا که در بیماری های نورودژنراتیو)مانند پارکینسون و آلزایمر( نیز التهاب از عوامل مخرب به شمار می رود، اوراپتن می تواند در این بیماری ها نیز اثرات سودمندی داشته باشد.در نتیجه گیری کلی می توان گفت بر اساس مشاهدات و نتایج حاصل از این مطالعه اوراپتن به عنوان یک ماده ضد درد باعث تاخیر در پاسخ به درد حرارتی می شود و شاید بتوان آن را به عنوان یک درمان کمکی در درمان نوروپاتی استفاده کرد. نتایج حاصل نشاندهنده این مطلب بودند که اثر ضد دردی اوراپتن از طریق مسیر اوپیوئیدی میانجی گری نمی شود و پیشنهاد می شود در مطالعات بعدی، بررسی های بیشتر جهت تعیین مکانیسم دقیق این اثرات صورت گیرد.

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: تعیین اثرات تجویز تحت حاد اوراپتن بر درد عصبی ناشی از بستن عصب سیاتیک در موش سوری و درگیری احتمالی گیرنده های اوپیوییدی در این اثر
مجری اصلی: زکیه کشاورزی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۱۲/۲۷   |   کد طرح: 933/پ/95


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: گیرنده های اوپیوییدی | عصب سیاتیک | اوراپتن |

دفعات مشاهده: 87 بار   |   دفعات چاپ: 19 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر