بررسی برخی آسیب های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان علوم پزشکی خراسان شمالی

شواهد مورد بررسی در این مطالعه نشان می دهد که رشد آسیب های اجتماعی طی سال های اخیر به طور متوسط هر سال 15درصد است البته به دلیل نبود نظام دیده بانی ،شاخص های سلامت اجتماعی به طور قطع نمیتوان روند صعودی یا نزولی وضعیت سلامت اجتماعی جامعه را در دو دهه گذشته ترسیم کرد اما مستندات موجود نشان می دهد علی رغم اقدامات و مداخلات گوناگون در این زمینه شاهد کاهش سرمایه اجتماعی و افزایش آسیب های اجتماعی چون اعتیاد ،طلاق،ترک تحصیل،مهاجرت متخصصان،جرم ها انواع خشونت و رفتار های آسیب زننده به محیط زیست هستیم.از این رو در بسیاری از کشور های جهان به منظور نیل به اهداف بنیادین توسعه ملی ،انجام مطالعات و ارزیابی های کاربردی در جهت شناخت استعداد ها و ظرفیت های دانشگاه ها و موانع محدودیت ها ی موجود مورد حمایت قرار میگیرد.از جمله ماموریت مستقیم طرح ها و برنامه های جدید فرهنگی از حمایت لازم علمی و تحقیقاتی برخوردار باشند. یقینا ان نوع از سیاست های فرهنگی در دانشگاه ها می تواند به صورت پایدار و موفق اجرا شود و منشا تولید برنامه های قابل اجرا و معطوف به اهداف و راهبرد های فرهنگی باشد که پشتوانه مطالعاتی و تحقیقاتی داشته باشد.
مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی برخی آسیب های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان علوم پزشکی خراسان شمالی
مجری اصلی: سید مرتضی موسوی جاجرمی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۱۲/۱۵   |   کد طرح: 96/پ/992


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: آسیب اجتماعی | آسیب فرهنگی |

مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 58 بار   |   دفعات چاپ: 13 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر