طراحی و روان‌سنجی ابزار سنجش رفتارهای پیشگیری‌کننده از لیشمانیوز جلدی در دانش‌آموزان بر اساس مدل بزنف


پرسشنامه رفتارهای پیشگیری‌کننده از سالک جلدی بر اساس مدل بزنف با ۳۶ آیتم معتبر و پایا می‌باشد و به دلیل استحکام ساختار عاملی و ویژگی‌های

روان‌سنجی مناسب، قابلیت بکارگیری آن توسط پژوهشگران در مطالعات مرتبط وجود دارد. 


نسخه اولیه پرسشنامه با ۴۶ آیتم طراحی شد که با انجام روائی صوری و محتوا به صورت کیفی بعضی آیتم‌ها اصلاح گردید. در روایی صوری کمی ۲ آیتم به دلیل کسب نمره تاثیر کمتر از ۵/۱ حذف شدند و در روایی محتوا با در نظر گرفتن نقطه برش ۷۹/۰ برای سنجش شاخص اعتبار محتوا و نقطه برش ۶۲/۰ برای نسبت اعتبار محتوا، تعداد ۸ آیتم حذف شدند. در روایی سازه مقدار ۹/۰AGFI= و ۰۴/۰ RMSEA= بدست آمد.
کلیدواژه ها: مدل برنف | لیشمانیوز جلدی | طراحی و روانسنجی |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر سازه های مدل بزنف و الگوی اعتقاد بهداشتی بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از لیشمانیوز جلدی در دانش آموزان شهر نیشابور ( 1395)
مجری اصلی: دکتر علی مهری   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۱۲/۱۴   |   کد طرح: 95055CAPTCHA
دفعات مشاهده: 86 بار   |   دفعات چاپ: 31 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر