تاثیر استفاده از فناوری PACS (سیستم ذخیره و بازیابی تصاویر دیجیتالی پزشکی) در خدمات تصویربرداری، در افزایش کیفیت خدمات، رضایتمندی و کاهش خطا

ین پژوهش به روش توصیفی ،در سال 1395، و به منظور بررسی میزان بهره گیری از PACS در بیمارستان های آموزشی شهر تهران انجام شد. ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه ای و جستجو در پایگاه های اطلاعاتی از جمله PubMed, Google scholar, Web of science, Science direct، ویژگی های یک سیستم جامع PACS مشخص شده و بر اساس آن چک لیستی تنظیم شد. چک لیست حاوی 31 سوال در سه بخش دریافت تصاویر، ایستگاه کاری و شبکه تدوین است. روایی چک لیست توسط 5 نفر از متخصصین رشته های انفورماتیک پزشکی و مدیریت اطلاعات سلامت، و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ (749/0) مورد تایید قرار گرفت. جامعه پژوهش تمامی بیمارستان های، آموزشی شهر تهران (سه دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی) بود که به روش سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. معیار ورود برای انتخاب بیمارستان ها، پیاده سازی PACS به صورت کامل و یا بخشی در آن ها بود. بیمارستان هایی که در حال پیاده سازی PACS بودند نیز بررسی نشدند. لذا از مجموع 27 بیمارستان آموزشی، 15 بیمارستان واجد شرایط ورود به مطالعه بودند. چک لیست ها توسط پژوهشگر، با مراجعه به بخش IT بیمارستان ها و با همکاری مسئول IT که اطلاعات کاملی در مورد PACS پیاده سازی شده داشتند، تکمیل شدند. در نهایت، به منظور تحلیل داده ها از آزمون های آمار توصیفی و نرم افزار v22 SPSS، استفاده شد.از مجموعِ 27 بیمارستان انتخاب شده، 15 بیمارستان شرایط مورد نظر برای ورود به مطالعه را داشتند. بخشی از داده‌های بدست آمده از این پرسشنامه‌ها در قالب جدول و بخشی نیز در قالب متن در ادامه، ارائه شده است. با توجه به داده‌های حاصل از پژوهش، سرعت انتقال داده در دیسک‌های حافظه استفاده شده جهت بایگانی کوتاه مدت، در برخی مراکز (% 48 موارد) کمتر از 150 مگابایت بر ثانیه بود که این مقدار با توجه به حجم روزافزون داده‌های پزشکی و پیشرفت تکنولوژی چندان مقبول نمی‌باشد. در برخی دیگر از این مراکز (33%) با توجه به تکنولوژی‌های مورد استفاده این سرعت بالای 150 مگابایت بر ثانیه و در برخی دیگر بالای 300 مگابایت بر ثانیه بود که بسیار قابل قبول است. همچنین سرعت انتقال داده در شبکه مراکز مورد مطالعه جهت انتقال تصاویر، در 40 درصد از موارد بین 50 تا 100 مگابایت بر ثانیه، در 33 درصد موارد بیش از 100 مگابایت بر ثانیه و در 28 درصد نیز بین 5 تا 10 مگابایت بر ثانیه گزارش شد. در مراکز مورد بررسی در اکثر موارد (80 درصد) از دیسک‌های حافظه SCSI یا S-ATA و یا هر دو به منظور بایگانی کوتاه مدت استفاده می‌گردید. تکنولوژی مورد استفاده برای این بایگانی اغلب (نزدیک به 70 درصد (RAID-1، RAID-5 و یا ترکیبی از این دو بود. هرچند که استفاده از این تکنولوژی‌ها جهت بایگانی کوتاه‌مدت به قدر کفایت مناسب است اما در برخی مراکز از تکنولوژی‌های جدیدتر نیز استفاده شده بود که پسندیده‌تر است. هرچند که در زمان انجام این پژوهش در یکی از مراکز هنوز بایگانی کوتاه مدت و بلند مدت در نظر گرفته نشده بود. این امر به دلیل پیاده‌سازی سیستم پکس بصورت بخشی و عدم یکپارچگی آن با سایر سیستم‌های HIS بود. جهت استفاده در بایگانی بلند مدت سه تکنولوژی DLT ، MOD و CDDVD پیشنهاد شده بود. طبق داده‌های گردآوری شده، دو تا از مراکز درمانی از DLT، یک مرکز از MOD و 10 مرکز از CDDVD به این منظور استفاده می‌کردند. یکی از مراکز نیز از تکنولوژی بلو رِی برای بایگانی بلندمدت تصاویر استفاده می‌کرد. به دلیل مقاومت و ماندگاری بالای MOD استفاده از این تکنولوژی برای بایگانی بلندمدت مقبول‌تر است.در پژوهش حاضر ویژگی های PACS در بیمارستان های مورد مطالعه، بررسی شد. مطابق یافته های حاصل از پژوهش، در بیشتر بیمارستان های مورد مطالعه ( 60 درصد)، میان PACS و سیستم اطلاعات رادیولوژی (RIS) ارتباط و یکپارچگی اطلاعات وجود داشت.به طور کلی استفاده از فناوری¬هایی نظیر PACS در عرصه خدمات تصویربرداری، تاثیر بسزایی در افزایش کیفیت خدمات، رضایتمندی ارائه دهندگان و دریافت کنندگان خدمت و مراقبت و همچنین کاهش خطاها دارد. روشن است که بهره¬مندی کامل از مزایای بیان¬ شده، مستلزم طراحی و تولید، و یا انتخاب و خرید سیستم¬هایی است که بیشترین کارایی را متناسب با شرایط و نیاز استفاده¬کنندگان به همراه داشته باشند. بنابراین، انجام مطالعاتی در زمینه¬ی بررسی ویژگی¬های PACS هایی که در مراکز تشخیصی درمانی بکارگرفته شده¬اند، علاوه بر تعیین وضعیت سیستم¬های مورد استفاده، می¬تواند زمینه ساز طراحی و یا انتخاب سیستم¬های با کیفیت بالا توسط تولید کنندگان و مدیران شود. همچنین انجام مطالعاتی با هدف مقایسه¬ی ویژگی¬های شرکت¬های تولید کننده PACS و بیان تقاط ضعف و قوت هر یک پیشنهاد می¬شود، چنانکه نتایج آن¬ها می¬تواند در دستیابی به انتخاب بهینه¬ی این سیستم¬ها موثر واقع شود.

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی میزان بهره گیری از سیستم ذخیره و بازیابی تصاویر دیجیتالی پزشکی (PCAS) و استاندارد DICOM در بیمارستان های شهر تهران و میزان آمادگی این بیمارستان ها برای اجرای telePACS
مجری اصلی: لیلا شاهمرادی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۶/۳۱   |   کد طرح: 93-03-31-26335


CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 100 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر