کیفیت زندگی و گرگرفتگی در بیماران وابسته متادون و تریاک و افراد سالم

بسیاری از زنان در جستجوی راهی برای کاهش یا درمان گرگرفتگی هستند. در یک طرح تحقیقاتی (مصوب شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه) که توسط باباخانیان و همکاران انجام و گزارش نهایی آن به تائید این شورا رسیده است؛ با هدف مقایسه ابعاد  کیفیت زندگی و گرگرفتگی در بیماران وابسته متادون و تریاک و افراد سالم انجام شده است، بررسی نتایج نشان داد که که فقط شدت علایم در علامت نارضایتی شخصی، اختلالات خواب ، تمایل به گریه و نگرانی، خشکی پوست ، تغییر در ظاهر پوست و خشکی واژینال تفاوت معنی داری داشته(0.0.5>(p. همچنین یافته این مطالعه نشان داد که بیماران علایم شدیدتری در گرگرفتگی و خشکی واژینال تجربه کردند اگرچه علائم معنی داری نبود.

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: مقایسه شدت گرگرفتگی و ابعاد کیفیت زندگی در زنان یائسه وابسته به تریاک ، تحت درمان نگهدارنده با متادون و افراد سالم
مجری اصلی: مسعوده باباخانیان   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۳/۱   |   کد طرح: 862


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: متادون | گرگرفتگی | تریاک |

دفعات مشاهده: 321 بار   |   دفعات چاپ: 45 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر