اثرات ورزش ترد میل و فلوکستین بر پاسخ های مولکولی، سلولی و رفتاری ناشی ازاسترس

در این مطالعه اثر ورزش تردمیل با شدت متوسط و داروی فلوکستین و همچنین اثر توأم آنان بر تغییرات رفتاری، عملکرد غیرطبیعی محور هیپوتالاموس هیپوفیز آدرنال، میزان BDNF و آپوپتوز در هیپوکمپ در یک مدل حیوانی PTSD بررسی شد.در یک طرح تحقیقاتی (مصوب شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه) که توسط .دکتر علی رشیدی پور و همکاران انجام و گزارش نهایی آن به تائید این شورا رسیده است؛ با هدف بررسی اثر ورزش تردمیل با شدت متوسط و داروی فلوکستین اثر توأم آنان بر تغییرات رفتاری، عملکرد غیرطبیعی محور هیپوتالاموس هیپوفیز آدرنال، میزان BDNF و آپوپتوز در هیپوکمپ در یک مدل حیوانی PTSD انجام شده است.

بررسی نتایج نشان داد که . ورزش متوسط، فلوکستین و درمان ترکیبی تغییرات رفتاری )اضطراب، حافظه فضایی، خاموشی ترس(، بیوشیمیایی )تغییرات کورتیکوسترون، (BDNF و مارکرهای مرگ سلولی ناشی از SPS را اصلاح نمود.


کلیدواژه ها: تردمیل | فلوکستین | آپوپتوز |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی اثرات ورزش اجباری متوسط و فلوکستین بر تغییرات مولکولی و رفتاری ناشی از استرس واحد طولانی مدت به عنوان یک مدل تجربی عارضه استرس بعد از حادثه ترومایی ( (PTSD در موش های سفید بزرگ آزمایشگاهی
مجری اصلی: دکتر علی رشیدی پور   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۳/۱   |   کد طرح: 627CAPTCHA
دفعات مشاهده: 593 بار   |   دفعات چاپ: 80 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر