تأثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی از طریق ابزار پیام رسان تلگرام بر باور و عملکرد زنان بوشهری در رابطه با انجام آزمایش پاپ اسمیر

پاپ اسمیر روش غربالگری مؤثری جهت تشخیص اولیه سرطان دهانه رحم می‌باشد. لذا این مطالعه با هدف ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮالگوی اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ از طریق ابزار پیام رسان تلگرام (Telegram instant messaging services) ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖﭘﺎپ اﺳﻤﻴﺮ در زﻧﺎن بوشهری انجام گرفته است. این مطالعه، پژوهشی از نوع نیمه تجربی بود که بر روی 106 زن واجد شرایط ورود به مطالعه (48 نفر در گروه مداخله و 47 نفر در گروه شاهد) انجام شد. برنامه آموزشی شامل پیام متنی، پوستر الکترونیک، اینفوگراف، پادکست و فیلم آموزشی، برمبنای سازه‌های الگوی اعتقاد بهداشتی از طریق تلگرام در طول مدت یک ماه طی یک برنامه منظم جهت گروه مداخله آموزشی ارسال گردید. نتایج نشان داد که دو گروه در ابتدای مطالعه از نظر ویژگی­های دموگرافیک یکسان بودند. در گروه مداخله تفاضل نمره قبل و بلافاصله پس از آموزش در مورد آگاهی و کلیه سازه­ ها نسبت به نمره قبل از آموزش معنادار بود. با توجه به دسترسی افراد به تلفن همراه، محتوای آموزشی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی ارسال شده توسط تلگرام در تغییر باور و رفتار زنان در زمینه انجام آزمایش پاپ اسمیر مؤثر می‌باشد.

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی از طریق ابزار پیام رسان اینترنتی تلفن همراه بر باور و عملکرد زنان بوشهری در رابطه با انجام آزمایش پاپ اسمیر
مجری اصلی: دکتر آزیتا نوروزی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴   |   کد طرح: 763


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: الگوی اعتقاد بهداشتی | پاپ اسمیر | سرطان دهانه رحم | ابزار پیامرسان تلفن همراه | تلگرام |

دفعات مشاهده: 50 بار   |   دفعات چاپ: 13 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر