اثربخشی آموزش چند رسانه‌ای بر آگاهی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر درخصوص احتیاط‌های مربوط به جداسازی در کنترل عفونت بیمارستان

عفونت‌های بیمارستانی با توجه به شیوع بالایی که دارند، یک مشکل جدی برای مراکز بهداشتی درمانی می‌باشند و هر ساله هزینه‌های زیادی را به بیماران و مراکز بهداشتی درمانی تحمیل می‌کنند. دانشجویان پزشکی نیز در کنار سایر دانشجویان بخش قابل توجهی از پرسنل در تماس با بیماران را تشکیل می‌دهند. بنابر این باید در آموزش اصول کنترل عفونت بیمارستانی و رعایت اقدامات محافظتی و اصول جداسازی به آنان توجه ویژه مبذول شود. لذا پژوهشی با هدف مقایسه تاثیر آموزش به صورت کارگاهی و استفاده از چند رسانه‌ای بر سطح آگاهی، نگرش و اظهار عملکرد دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در خصوص احتیاط‌های مربوط به جداسازی در سال‌های 94 و 95 انجام شده است. در این مطالعه 120 نفر از دانشجویان پزشکی مقطع بالینی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به صورت تخصیص تصادفی در 2 گروه قرار گرفتند، گروه اول آموزش‌های لازم جهت رعایت صحیح اصول احتیاط‌های جداسازی را بر اساس جدید ترین پروتکل مرکز کنترل عفونت ها، و به صورت حضوری با شرکت در کارگاه آموزشی دریافت نمودند، گروه دوم نیز آموزش‌ها را به صورت یک عدد لوح فشرده که با محتوای مشابه کارگاه آموزشی طراحی شده بود دریافت نمودند.
یافته‌های پژوهش نشان داد که هر دو روش مداخله، در ارتقای آگاهی نگرش و عملکرد خود اظهار دانشجویان پزشکی بالینی دانشگاه بوشهر موفق عمل کردند اما آموزش چند رسانه‌ای اثربخشی بیشتری از آموزش کارگاهی داشت. بنابراین با توجه به مزایای آن و هزینه کم‌تر این روش می‌توان از آن در مواردی برای انتقال مفاهیم به دانشجویان استفاده نمود.

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: مقایسه تأثیر دو روش آموزش چند رسانه‌ای و کارگاهی بر آگاهی، نگرش و اظهار عملکرد دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر درخصوص احتیاط‌های مربوط به جداسازی (Isolation Precaution)
مجری اصلی: دکتر کامران میرزایی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۱۱/۱   |   کد طرح: 760


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: احتیاط‌های جداسازی | دانشجوی پزشکی | عملکرد | نگرش | آگاهی | مداخله آموزشی | چند رسانه‌ای |


دفعات مشاهده: 55 بار   |   دفعات چاپ: 14 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر