ارتباط بین شاخص انتروپومتریک و دیسمنوره اولیه در دانش اموزان

نتایج این مطالعه نشان داد که ارتباط معنی داری بین دیس منوره اولیه و شاخص های انتروپومتریک مانند قد، دور کمر، نسبت دور کمر به قد، نسبت قد به دور کمر، نسبت دور ران به دور کمر، و نسبت دور باسن به دور ران وجود دارد. علاوه بر این بر اساس مدل رگرسیون خطی ارتباطی بین متغیرهای دموگرافیک با دیسمنوره دیده نشد.
کلیدواژه ها: آنتروپومتریک | دختران | دیسمنوره اولیه | دبیرستان |

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی همبستگی سندرم پیش از قاعدگی با شاخص های آنتروپومتریک در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان سبزوار سال 1395
مجری اصلی: دکتر مصطفی راد   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۱۲/۱۴   |   کد طرح: 95085CAPTCHA
دفعات مشاهده: 58 بار   |   دفعات چاپ: 19 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر