بررسی ارتباط اختلالات قاعدگی و شاخص های آنتروپومتریک

در این مطالعه توصیفی مقطعی دویست دانش آموز دختر با دیس منوره اولیه در شهرستان سبزوار مورد مطالعه قرار گرفتند و شاخص های انتروپومتریک انان مورد سنجش قرار گرفت.
نتایج نشان داد ارتباط معنی داری بین دیس منوره و شاخص های انتروپومتریک مانند قد، دور کمر، دور کمر با قد، دور ران به قد، دور کمر به دور باسن و دور باسن به دور ران وجود دارد و بین سایر شاخص ها با دیس منوره ارتباطی دیده نشد.

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی ارتباط اختلالات قاعدگی و شاخص های آنتروپومتریک
مجری اصلی: دکتر مصطفی راد   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۱۲/۱۴   |   کد طرح: 95108


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: شاخص های انتروپومتریک | زنان | دیس منوره اولیه |

دفعات مشاهده: 29 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر