آگاهی و نگرش افراد نقش پیش گویی کننده قوی در سوء مصرف مواد مخدر صنعتی دارد.


اعتیاد و سوء مصرف مواد پدیده های فراگیر، همگانی، جهانی و پیچیده است که هزینه بسیار سنگینی را بر فرد، خانواده و دولتها تحمیل می کند. نتایج مطالعه نشان داد 18% افراد تحت مطالعه مصرف سیگار داشتند.  6% افراد تحت مطالعه سابقه مصرف مواد مخدر صنعتی در دوستان را گزارش کرده بودند و 89% افراد تحت مطالعه مجرد بودند. آگاهی و نگرش بیشترین همبستگی و قدرت پیشگویی را با رفتار سوء مصرف مواد مخدر صنعتی داشته اند و به نظر می رسد برای ارتقای رفتارهای پیشگیری کننده از سوء مصرف مواد مخدر صنعتی در بین جوانان، افزایش آگاهی و نگرش می تواند موثر واقع شود.

 
مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده در پیشگویی رفتارهای مصرف مواد مخدر صنعتی در گروه سنی 29-11 سال شهر یزد
مجری اصلی: سیدسعید مظلومی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۱۲/۶   |   کد طرح: 4711


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: مواد مخدر صنعتی | تئوری رفتار برنامه ریزی شده | جوانان | یزد |

دفعات مشاهده: 149 بار   |   دفعات چاپ: 13 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر