ارتباط اجزای سندرم متابولیک و پیرگوشی

برطبق پژوهش انجام شده وبررسی ارتباط اجزای سندرم متابولیک با پیرگوشی مشخص شده است که بروز و شیوع پیرگوشی با افزایش قند خون ناشتا وافزایش سن ارتباط دارد. به گونه ای که به ازای قند ناشتای بالای ۱۰۰ میزان پیرگوشی ۲.۶ افزایش پیدا میکند. لذا بر طبق این پژوهش شاید بتوان با کنترل قند خون ناشتا به عنوان یکی از اجزای سندرم متابولیک تاحدودی از میزان بروزوشیوع پیرگوشی در جامعه کاست.
کلیدواژه ها: قند خون ناشتا | پیرگوشی | سندرم متابولیک | سن |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی ارتباط اجزای سندرم متابولیک با پیرگوشی
مجری اصلی: مهسا قاسمزاده   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۹/۲۲   |   کد طرح: 96022CAPTCHA
دفعات مشاهده: 73 بار   |   دفعات چاپ: 24 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر