شیوع بالای ناقلین بینی استاف اورئوس را در بین کارکنان بیمارستانی ضرورت رعایت اصول بهداشت توسط کارکنان بیمارستانی

در مطالعه مقطعی - تحلیلی، بر روی کارکنان بیمارستان حضرت معصومه در قم در سال ۱۳۹۵ که با بیماران در تماس بودند انجام شد، از  میان ۹۰ نفر (شامل ۲۵ مرد و ۶۵ زن)، ۳۷ نفر ناقل بینی استاف اورئوس شناسایی شدند. بیشترین میزان حساسیت آنتی‌بیوتیکی به ترتیب به ایمی‌پنم و موپیروسین اختصاص داشت. با توجه به نتایج این مطالعه که شیوع بالای ناقلین بینی استاف اورئوس را در بین کارکنان بیمارستانی نشان داد، می توان با رعایت اصول بهداشتی توسط کارکنان که منبعی برای انتشار عفونت بیمارستانی هستند و با درمان صحیح موارد شناسایی شده، بار ناشی از عوارض جانی و اقتصادی در بیمارستان ها را کاهش داد.

ضرورت رعایت اصول بهداشت توسط کارکنان بیمارستانی
کلیدواژه ها: استافیلوکوکوس اورئوس | تست حساسیت آنتی بیوتیکی | عفونت بیمارستانی |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: تعیین شیوع ناقلین بینی استافیلوکوکوس ارئوس و الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی آن در کارکنان بخش PICU وNICU بیمارستان اطفال (حضرت معصومه) شهر قم در سال ۹۳
مجری اصلی: دکتر جواد تفرجی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۲/۱۳   |   کد طرح: 93489CAPTCHA
دفعات مشاهده: 275 بار   |   دفعات چاپ: 66 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر