می توان از پروتئین نوترکیب UreD به عنوان کاندید مناسبی برای طراحی کیت های تشخیصی و واکسن اوره آپلاسما اوره آلیتیکوم استفاده نمود.

باکتری اوره آپلاسما اوره آلیتیکوم یکی از عوامل منتقله جنسی می باشد که عامل عوارض قبل و بعد از زایمان، پنومونی در نوزادان، التهاب لگن، سندرم دستگاه تنفسی،کوریوآمنیوئیت و تولد کودکان کم وزن می باشد در این مطالعه تجربی، قطعه های دارای بالاترین خاصیت آنتی ژنیک ژن UreD بر اساس نرم افزارهای بروز بیوانفورماتیکی به دست آمد. در ادامه، پروتئین نوترکیب تخلیص گشت و در آخر با تکنیک وسترن بلات آنتی ژنیسیته ی این پروتئین نوترکیب در برابر آنتی بادی های موجود در سرم افراد آلوده به عفونت های اوره آپلاسما اوره آلیتیکومی با پروتئین نوترکیب UreD  خالص شده بررسی شد. با القای بیان پروتئین و انجام تخلیص پروتئینUreD ، پروتئین نوترکیب در تکنیک وسترن بلات بررسی گردید. بر اساس نتایج به دست آمده، در تمام نمونه های سرمی بیماران مبتلا به عفونتهای اوره آپلاسما اوره آلیتیکومی ، واکنش آنتی ژن  با آنتی بادی از نظر مثبت و منفی مشاهده می شود. وسترن بلات بر روی نمونه های افراد مبتلا به عفونت های اوره آپلاسما اوره آلیتیکومی نشان داد که این پروتئین دارای خاصیت آنتی ژنیک می باشد. بنابراین می توان از آن به عنوان کاندید مناسبی برای طراحی کیت های تشخیصی و واکسن اوره آپلاسما اوره آلیتیکوم استفاده نمود.


مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر حمید ابطحی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۱۰/۱۸   |   کد طرح: 1029


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: نواحی آنتی ژنیک | اوره آپلاسما اوره آلیتیکوم | پروتئین نوترکیب | ژن UreD |

مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 34 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر