نقش ژن VMAT در رفتار خودکشی میتواند بی اثر باشد.

مطالعات مرتبط با ژنتیک رفتارهای خودکشی را با ژنهای کد کننده مونو آمین مرتبط کرده اند. واریانتهای ژنتیکی در VMAT1 قبلا نشان داده شده است که با چندین بیماری مثل اسکیزوفرنیا، دو قطبی و اوتیسم همراهی داشته اند. با این همه، ارتباط آنها با خودکشی مورد بررسی قرار نگرفته است. در مطالعه حاضر ما به بررسی 3 پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی در 100 فرد با رفتار خودکشی، 236 نفر با خودکشی موفق و 300 فرد سالم که بدون هیچ گونه رفتار روانی و یا خودکشی هستند انجام شده است. ما در فراوانی آللی، ژنوتیپی و هاپلوتیپی هیچ یک از پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدی بین گروه شاهد و مورد تفاوت معنی داری پیدا نکردیم. در نتیجه نقش ژن VMAT در رفتار خودکشی میتواند بی اثر باشد. برای تایید نتایج ما مطالعاتی با حجم نمونه بیشتری مورد نیاز است
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: آرزو صیاد   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۱/۲۶   |   کد طرح: 10227


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: پلی مورفیسم | خودکشی | VMAT1 |


دفعات مشاهده: 41 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر