در بیان ژنهای فارنسیل تراسفراز و ژرانیل ژرانیل ترانسفراز نوع 1و2 در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس با افرادسالم تفاوتی مشاهده نشد.

مولتیپل اسکلروزیس یک اختلال التهابی مزمن است که در ایجاد آن عوامل ژنتیکی و محیطی در پاتوژنز آن دخیل هستند. prenylation پروتئینها به عنوان یکی از تغییرات مهم پس از ترجمه پروتئینها نقش مهمی در تنظیم مقررات سیستم ایمنی دارد. در مطالعه مورد شاهدی فعلی، ما در مقایسه با پنج ژن کدگذاری شده برای زیرمجموعه های مختلف پروتئین های مرتبط با Prenylation در 50 بیمار مبتلا به MS با افراد سالم مقایسه شده است. اختلاف معنی داری در بیان FNTA و PGGT1B بین موارد و شاهد وجود ندارد.با توجه به اینکه هنوز مسیرهای ژنتکی در بیماریهای خود ایمن به خصوص بیماری مالتیپل اسکلروزیس ناشناخته هستند. از این رو یافتن مسیرهای جدید ژنتیکی برای تشخیص و درمان و در نتیجه کم کردن بار هزینه ای این بیماری از جامعه حائز اهمیت است. در مجموع، بیماران مالتیپل اسکلروزیس در مقایسه با افراد سالم دیستالیزه کردن مسیر پرونیلیل شدن را نشان میدهند. مطالعات آینده برای پیدا کردن معیار بالینی این مسیر در بیماران MS مورد نیاز است.
مشخصات طرح مرتبط:


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: بیان ژن | ژنتیک | مالتیپل اسکلروزیس |


دفعات مشاهده: 46 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر