رویکردهای شناختی رفتاری (تجسم هدایت شده و حساسیت زدایی)با حرکات چشم و پردازش مجدد توانسته اند تاحدودی شدت درد و بیخوابی بیماران را کاهش دهد.

روماتیسم مفصلی یک بیماری خود ایمنی با منشأ ناشناخته است. واکنش خود ایمنی عمدتا در  بافت سینوویال رخ می دهد و مایع سینوویالی التهابی و مخرب تولید می کند. نسبت زنان به مردان بین2:1 و 4:1 می باشد. بدین معنی که بین این بیماری و هورمون های جنسی رابطه ای وجود دارد(1). حضور آنتی ژن، فعال شدن T سل ها، تولیدات اتوآنتی بادی، فاکتور نکروز کننده توموری، اینترلوکین ۶ در پاتوفیزیولوژی بیماری نقش دارندروماتیسم مفصلییک بیماری خود ایمنی با منشأ ناشناخته است. واکنش خود ایمنی عمدتا در  بافت سینوویال رخ می دهد و مایع سینوویالی التهابی و مخرب تولید می کند. نسبت زنان به مردان بین2:1 و 4:1 می باشد. بدین معنی که بین این بیماری و هورمون های جنسی رابطه ای وجود دارد(1). حضور آنتی ژن، فعال شدن T سل ها، تولیدات اتوآنتی بادی، فاکتور نکروز کننده توموری، اینترلوکین ۶ در پاتوفیزیولوژی بیماری نقش دارند.

 اگرچه مداخلات تجسم هدایت شده و حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد توانسته اند شدت درد و بی خوابی بیماران را کاهش دهد ولی تأثیر حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد نسبت به تجسم هدایت شده بیشتر است.
 

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: مقایسه تأثیر حساسیت‌زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد با تجسم هدایت‌شده بر شدت بی‌خوابی و درد بیماران روماتیسم مفصلی
مجری اصلی: دکتر اردشیر افراسیابی فر، نسرین قنبری نیا   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۶/۱   |   کد طرح: 53/2/23/پ


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: تجسم هدایت شده | حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد | بی خوابی | درد | روماتیسم مفصلی |

دفعات مشاهده: 50 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر