درمان مزمن با داروی والپروات سدیم سبب تعدیل سطح افزایش یافته کاسپاز 3 در بافت هیپوکمپ حیوانات دیابتی می شود.

با توجه به آسیب بافت های عصبی و ایجاد نوروپاتی در بیماری دیابت شیرین و با توجه به نقش والپروات در مهار و کاهش روندهای آسیب بافتی به ویژه در اعصاب و حتی کمک به روند بهبود آسیب های بافتی، در مطالعه حاضر هدف بررسی کارایی والپروئیک اسید بر سطح فاکتور کاسپاز 3  در هیپوکمپ به عنوان یک شاخص آسیب بافتی در اختلال دیابت است. برای این مطالعه 32 عدد موش سوری نر بالغ و جوان نژاد C57B15/J با میانگین سنی 8-9 هفته، به شکل تصادفی در4  گروه شامل: گروه اول دریافت کننده ی نرمال سالین به عنوان کنترل (5 =n )، گروه دوم دریافت کننده ی والپرووات سدیم با دوز mg/kg  100 هر 72 ساعت یک بار به مدت 8 هفته (5 =n )، گروه سوم موش های دیابتی دریافت کننده ی آلوکسان با دوز mg/kg  60 (6 =n ) و گروه چهارم دریافت کننده ی والپروات سدیم (دوز mg/kg  100 هر 72 ساعت یک بار به مدت 8 هفته) به همراه آلوکسان (6 =n ) قرار گرفتند. در پایان دوره تزریقات، اندازه گیری قند خون ناشتا انجام شد. پس از آن بافت هیپوکمپ مغز موش ها استخراج و برای اندازه گیری کاسپاز 3  با روش الایزا مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته های ما نشان داد که درمان مزمن با داروی والپروات سدیم  سبب تعدیل سطح افزایش یافته  کاسپاز 3  در بافت هیپوکمپ حیوانات دیابتی شده می شود.
مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی اثر والپروات بر تغییر سطح فاکتور کاسپاز 3 در بافت هیپوکمپ موش های سوری دیابتی شده با آلوکسان
مجری اصلی: مهسا غلامی، دکتر مهدی صادق،پروین زارعی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۶/۳۰   |   کد طرح: 2688


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: آپوپتوز | دیابت شیرین | سیستم عصبی | والپروئیک اسید | کاسپاز |


دفعات مشاهده: 163 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر