26.7درصد از واحدهای تشخیصی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از نظر رعایت استانداردهای حفاظت پرتویی و دزیمتری در سطح مطلوب قرار دارند.

مطالعه حاضر جهت بررسی رعایت استانداردهای حفاظت پرتویی و دزیمتری 15 واحد تشخیصی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج که بصورت دولتی(60% ) و خصوصی(40% ) فعالیت دارند طراحی و اجرا گردید. اطلاعات بوسیله مشاهده و ثبت در چک لیست استاندارد شده و  همچنین سنجش دز در نواحی کنترل شده ، تحت نظارت و آزاد توسط دستگاه گایگر مولر انجام پذیرفت.
در یک نتیجه گیری کلی با توجه به داده های مطالعه انجام گرفته می توان گفت که 26.7درصد از مراکز در سطح مطلوب و 73.3 در وضعیت قابل قبول قرار دارند. که با مدیریت صحیح ، برنامه ریزی و پایش منظم و همچنین توجه به استاندارد های موجود می توان در جهت رسیدن به وضعیت مطلوب گام برداشت.

 
مشخصات طرح مرتبط:


CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 35 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر