اهمیت برنامه های غربالگری چشم در تمام سطوح تحصیلی بدلیل بالا بودن مشکلات بینایی در دانش آموزان دزفولی

در سال 2014 با روش نمونه گیری خوشه ای تعداد 1375 دانش آموز دزفولی برای این پژوهش انتخاب شدند. برای همه دانش آموزان معاینات بینایی سنجی در شرایط استاندارد در مدرسه انجام شد. از 1375 دانش آموز انتخاب شده 1151 دانش آموز در مطالعه شرکت کردند و والدین آنها رضایت دادند. بر اساس نتایج این پژوهش 9/14% از دانش آموزان نزدیک بین، 9/12% دوربین و 3/45% آستیگماتیسم داشتند. نزدیک بینی در پسرها و دوربینی در دختران بیشتر بود. 7/2% از کل دانش آموزان تنبلی چشم داشتند و 9/1% دارای انحراف آشکار چشم هستند. در مجموع 9/61% از دانش آموزان حداقل گرفتار یک مشکل چشمی یا بینایی هستند. نگاهی به یافته های این پژوهش حاکی از بالا بودن مشکلات بینایی در دانش آموزان دزفولی دارد، توجه به اهمیت برنامه های غربالگری چشم در تمام سطوح تحصیلی، توجه به خانواده های بی بضاعتی که توان ویزیت چشم پزشک یا بینایی سنج یا تهیه عینک را ندارند، میتواند به شناسایی بیشتر و زودرس این مشکلات و درمان به موقع آنها کمک شایانی کند. درمان به موقع برخی از مشکلات بینایی مخصوصا تنبلی چشم و عیوب انکساری میتواند علاوه بر اینکه با کیفیت زندگی بالای کودک همراه باشد از انزوای اجتماعی که بدلیل برخی مشکلات بینایی بوجود می اید جلوگیری میکند و موجب ارتقا سطح یادگیری دانش آموز میشود.


 
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: رضا نوروزی راد   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۱/۲۷   |   کد طرح: DUR117


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: Amblyopia; schoolchildren; Myopia; Hyperopia; Astigmatism; Visual impairment |


دفعات مشاهده: 154 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر