مطالعه ژنتیکی گونه تریکواسترونژیلوس ویترینوس از دامهای کوچک استان تغییرات قابل توجهی را در بین جدایه های مختلف نشان داد اما تفاوت قابل توجه

عفونت های انگلی یک مشکل بزرگ بهداشتی در سرتاسر جهان و بخصوص در کشور های در حال توسعه محسوب می‏شوند. در میان نماتود‏های دستگاه گوارش، جنس تریکوسترونژیلوس که شامل هشت گونه می باشد، به جهت زئونوز بودن و گسترش جهانی دارای اهمیت پزشکی و اقتصادی می باشد. همچنین گزارش های متعدد آلودگی دامی و انسانی با گونه‏های مختلف این جنس در ایران در مقایسه با سایر نقاط دنیا که آن را یکی از مهمترین کانون‏های آلودگی با این کرم در دنیا مبدل ساخته است، اهمیت و لزوم توجه بیشتر به  این بیماری انگلی را دوچندان می‏سازد. در این مطالعه برای اولین بار، با روش سکونسینگ ژن ITS۲ ، گونه های موجود احتمالی در ایزوله های جنس تریکواسترونژیلوس بدست آمده از شیردان و روده کوچک دامهای کوچک کشتار شده در کشتارگاههای سه شهرستان بویراحمد، کهگیلویه و گچساران به عنوان مراکز بزرگ دامپروری در استان کهگیلویه و بویراحمد را شناسایی و سویه های موجود در این گونه ها را با یکدیگر و سایر سکانسهای موجود در GenBank مقایسه نمودیم. بدین ترتیب علاوه بر تعیین گونه های موجود در استان، به بررسی ساختار فایلوژنتیک ایزوله های موجود در استان در مقایسه با سکانس های موجود از سایر نقاط ایران و جهان پرداخته شد.
احتمالا به علت مقاومت بیشتر گونه تریکواسترونژیلوس ویترینوس در برابر مواجهه با دوزهای بالاتر داروها با توجه به مصرف بیش از حد داروهای ضد انگلی توسط دامداران در استان وهمچنین  مقاومت محیطی بیشتر در این گونه (رشد لارو در دمای زیر ۸ درجه سانتیگراد) در مقایسه با سایر گونه  ها منجر به رشد منحصر این گونه در دامهای استان شده است. از نظر ژنتیکی به نظر می رسد توزیع هاپلوتایپ ها در استان وابسته به مناطق جغرافیایی مختلف با ویژگی های جغرافیایی متفاوت نمی باشد. شباهت زیاد سکونس تایپ های روسیه و استانهای شمال ایران بر اساس نزدیکی جغرافیایی قابل توجیه است. توزیع نمونه های استرالیا، نیوزلند، اسکاتلند و انگلستان در موقعیت های متفاوت در کلادA  که همگی مربوط به کشورهایی هستند که چند صد سال مدیریت سیاسی واحدی داشته اند (royal society) با توجه به تفاوت جغرافیایی و فاصله زیاد کشورهای ذکر شده قابل توجیه است. پادشاهی متحده (UK) از بزرگترین تولید کنندگان و صادر کنندگان دامها در جهان بوده است. در قرن ۱۹ و ۲۰ این کشور در جنوب ایران حضور فعال داشته است. به نظر می رسد توزیع هاپلوتایپ های استان کهگیلویه و بویراحمد در هر دو موقعیت در کلاد A به علت نقل و انتقالات  دامها و تماس با دامها و یا ایزوله های وارد شده به این نقطه از جنوب ایران و احتمالا از طریق حضور و فعالیتها بریتانیا باشد. مطالعه مشابه در استانهای فارس و بوشهر برای مقایسه انجام نشده است. نتایج این مطالعه منجر به ایجاد دیتابیس های ژنتیکی قابل استفاده به منظور هر گونه تحقیق در زمینه تغییرات اپیدمیولوژیک اینده در استان و ایران می باشد. به علاوه این مطالعه برای اولین بار به بررسی موقعیت فایلوژنتیک ایزوله های گونه تریکو استرونژیلوس ویترینوس از نقاط مختلف جهان پرداخت.
 
مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی هتروژنیتی ایزوله های مختلف جنس تریکوسترونژیلوس (نماتودا: ترکوسترونژیلیده) در استان کهگیلویه و بویراحمد
مجری اصلی: محمد امین قطعی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۱۱/۱   |  CAPTCHA
دفعات مشاهده: 80 بار   |   دفعات چاپ: 27 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر