معاونت تحقیقات و فناوری شیوع اروفارنژیال کاندیدیازیس (OPC) در مبتلایان به سرطان سر و گردن 28 % بوده و بیشترین عامل کاندیدا آلبیکنس میباشد. بیشترین مقاومت به کتوکونازول

بطور کلی درمورد اروفارنژیال کاندیدیازیس در افراد مبتلا به سرطان سر و گردن در ایران اطلاعات کمی وجود دارد. از بین 180 نفر بیمار دارای بدخیمی سر و گردن، 50 بیمار مبتلا به اروفارنژیال کاندیدیازیس بودند که شیوع را 28% نشان می دهد.  64% در استیج 3، 30% در استیج 2 و 6% در استیج 1 بوده اند. بیشترین عامل کاندیدا آلبیکنس  بوده و کاندیدا تروپیکالیس و گلابراتا  در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. ترتیب تولید بیوفیلم در افراد مبتلا به اروفارنژیال کاندیدیازیس به ترتیب کاندیدا تروپیکالیس، کفیر، گلابراتا و آلبیکنس می باشد، که نشان دهنده افزایش قدرت بیماریزایی در گونه های غیر البیکنسی است. همه ایزوله ها دارای فعالیت فسفولیپازی و پروتئینازی هستند. گونه های البیکنس 96% مقاوم به کتوکونازول و 32% حساس به فلوکونازول بودند. ایزوله های غیر آلبیکنسی 90% مقاوم به کتوکونازول و 54% حساس به فلوکونازول بودند.  این نتایج نشان می دهد که بیشترین مقاومت در گونه های آلبیکنس و غیر آلبیکنس نسبت به کتوکونازول و بیشترین حساسیت نسبت به فلوکونازول بوده است. در این مطالعه هیچ ارتباطی بین گروههای ژنوتایپی  و مقاومت دارویی و فاکتورهای پاتوزنز مشاهده نشد که شاید بدلیل کوچک بودن جمعیت مورد مطالعه بوده است.
 


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: رادیوتراپی | اروفارنژیال کاندیدیازیس | سرطان سر و گردن | MLST |

دفعات مشاهده: 9 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر