واکسن فلج اطفال قادر به آلوده کردن رده های سلولی سرطان پستان می باشد

در این مطالعه ابتدا میزان بیان گیرنده در سطح رونویسی و پروتئین در رده های سلول های سرطانی سینه MCF-7  و  MDA-MB231 و سالم MCF-10A  مورد بررسی و سپس با ویروس واکسن فلج اطفال مرگ سلولی در آن ارزیابی شدهدف تعیین اثرانکولایتیک واکسن تخفیف حدت یافته پولیوویروس بر سلول های سرطانی سینه MCF-7  و  MDA-MB231  و سالم  MCF-10A ا   می باشد . جامعه مورد مطالعه 2 رده سلولی سرطانی سینه MDA-MB231،MCF-7 و یک رده سلولی بافت نرمال سینه  MCF10Aبودند. آزمایشات In-Vitro، 2- تهیه کشت سلولی، 3- میزان بیان پروتئین  CD155 بر روی سلول های نرمال و سرطانی با استفاده از فلوسایتومتری تعیین گردید.4- با تلقیح ویروس تضعیف شده پولیو ویروس با دوز های مختلف .5-برای تعیین میزان شدت تکثیر ویروس فلج اطفال در سلول ها ی مورد مطالعه ، Viral adویروس .6-جهت سنجش میزان سایتوتوکسیتی و یا توانایی زنده بودن سلول ها ، از روش MTT استفاده شد.7-جهت سنجش القاآپوپتوز توسط ویروس تخفیف حدت یافته واکسن فلج اطفال، در سلولهای آلوده تست تانل استفاده شد و 8 و کاسپاز 9 به روش الایزا مسیرهای خارجی  و داخلی اپوپتوزیس، اندازه گیری شد . و درنهایت   با توجه به میزان بیان CD155 در رده های سلولی سرطانی پستانی نسبت به سلول نرمال و نتایج TCID50 ، واکسن فلج اطفال قادر به آلوده کردن رده های سلولی سرطان پستان و  به راه انداختن هر دو مسیر داخلی و خارجی با برتری مسیر خارجی آپوپتوز نسبت به سلول نرمال می باشد.

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی اثر انکولایتیک واکسن تخفیف حدت یافته سه ظرفیتی پولیوویروس بر رده های سلولهای سرطانی سینه MCF-7 و MDA-MB231 و سالم MCF-10A
مجری اصلی: دکتر عبدالوهاب مرادی - حسین واضح   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۱۱/۳   |   کد طرح: 940819201


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: ویروس انکولایتیک | سرطان پستان | واکسن فلج اطفال | آپوپتوز | TCID50 |

دفعات مشاهده: 53 بار   |   دفعات چاپ: 13 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر