استاندارد‌سازی پرسشنامه ادراک بیماری اسکیزوفرنی (IPQS): روان‌سنجی نسخه ایرانی

این مطالعه به منظور اعتبار سنجی نسخه فارسی پرسشنامه ادراک بیماری اسکیزوفرنی (IPQS) انجام گردید. برای اعتبارسنجی این ابزار تعداد 95 نفر بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی 19 تا 70 ساله بستری در بخش روانپزشکی با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند، انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. این پرسشنامه شامل 131 سؤال و ده خرده مقیاس هویت، علت، جدول زمانی حاد/ مزمن، جدول زمانی دوره‌ای، پیامد‌ها، کنترل شخصی، سرزنش خود، کنترل درمان، انسجام بیماری، تابلوی عاطفی است. نتایج به دست آمده حاکی از روایی و پایایی قابل قبول این ابزار در ایران در بیماران اسکیزوفرنی می‌باشد. 
 
مقاله علمی مستخرج از طرح:
Shokrgozar S, Soleimani RS, Abdollahi E, Fallahi M, Roshandel M, Noori SZ. An Investigation of the Psychometric Properties of Illness Perception Questionnaire for Schizophrenia (IPQS) in Iran. NeuroQuantology. 2017;15(3).80-88
 
مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی ویژگی‌های روایی پرسشنامه ادراک شده برای بیماران اسکیزوفرنی
مجری اصلی: خانم دکتر سمیه شکرگزار   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۶/۲۹   |   کد طرح: 93121155


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: اسکیزوفرنیا | پرسشنامه درک بیماری | روانسنجی |

دفعات مشاهده: 211 بار   |   دفعات چاپ: 23 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر