دوز پایین داروی سدیم آرسنیت سبب بهبود حافظه فضایی و کاهش آپوپتوزیس و افزایش اتوفاژی در ناحیه هیپوکامپ مغز موش صحرایی نر می گردد.

در مطالعه ای که بر روی 80 موش صحرایی نر در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد، نتایج نشان دادند که تاثیرات سدیم آرسنیت بر فاکتورهای مربوطه، وابسته به دوز می باشد. غلظت بالای سدیم آرسنیت سبب افزایش آپوپتوزیس و کاهش اتوفاژی و در غلظت های پایین تر اثر معکوس مشاهده می‌گردد. همچنین میزان دوز پایین، یادگیری و حافظه فضایی را بهبود و میزان دوز بالا تاثیری بر آنها در مقایسه با گروه کنترل ندارد.
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر محمد شریف زاده   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۴/۱۲   |   کد طرح: 90/73


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: حافظه فضایی | آپوپتوز | اتوفاژی | آرسنیک |

مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 204 بار   |   دفعات چاپ: 61 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر