آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان نسبت به تاریخچه علوم پزشکی در ایران

ویژگی عمده واساسی دوران معاصر ، چالش های بنیادین ناشی از جنگ نرم وبه عبارتی دیگر شبیخون وتهاجم فرهنگی وتفکر مدرن و پسا مدرن غربی وشرقی به جهان اسلام است. نگاهی به تاریخ گذشته ایران وتحلیل فاکتورهای تمدن ساز آن  مبین شاخص بودن علوم و فنون پزشکی و پیشینه پر رونق این علم در اعصارگذشته این مرز و بوم است  .مسأله این است که با وجود داشتن چنین ذخائرارزشمند وغنی تاریخی و پزشکی به چه دلیل نسل جوان دانشگاهی و تحصیل کردگان رشته های علوم پزشکی دارای انگیزه و اعتماد بنفس کافی جهت فتح قله های جدید علمی در این زمینه نیستند؟به نظر می رسدیکی ازعوامل موثر در این بی انگیزگی عدم آشنایی و آگاهی وعدم خود باوری دانشجویان نسبت به پیشینه تاریخ  پزشکی در ایران باشد. با توجه به نتایج ، جنسیت در میزان آگاهی ونگرش دانشجویان نسبت به تاریخچه علوم پزشکی در ایران تاثیر نداردبین میزان آگاهی ونگرش دانشجویان نسبت به تاریخچه علوم پزشکی در ایران و سن  ارتباط معنی داری وجود ندارد. بین میزان آگاهی ونگرش دانشجویان نسبت به تاریخچه علوم پزشکی در ایران و عملکرد آموزشی و فرهنگی دانشگاه ارتباط وجود دارد. ارتباط معنی داری  بین فعالیت های نهادهای فرهنگی و نمره نگرش و آگاهی وجود .
منبع:
حیدری، منصور و همکاران. عنوان طرح [بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان نسبت به تاریخچه علوم پزشکی در ایران]. همدان: دانشگاه علوم پزشکی همدان،1397.
Heydari,M., et al. Title [Investigation Knowledge and attitudes of students at Hamadan University of Medical Sciences about history of medicine in Iran]. Hamadan: Hamadan University of MedicalSciences,2018.

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: منصور حیدری   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۹/۱   |   کد طرح: 9610266924


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: آگاهی – نگرش – دانشجویان– دانشگاه علوم پزشکی - تاریخچه علوم پزشکی - ایران |

مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 53 بار   |   دفعات چاپ: 15 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر