گیاه حنظل: نتایج امید بخش در درمان دیابت در کنار عوارض و موارد مسمومیت

طی این تحقیق مروری که بر روی ابعاد مختلف گیاه حنظل انجام پذیرفت، محققین موارد جامعی در موردهای زیر به دست آوردند:
ویژگی های گیاه شناختی، نام های عامیانه در زبان های مختلف، توزیع جغرافیایی، استفاده های طب عامیانه در فرهنگ ها و کشورهای مختلف و نهایتا مطالعات انسانی و حیوانی که بر روی این گیاه و در دوز های مختلف انجام گرفته است. همچنین به صورت خاص مکانیسم اثر این گیاه در بیماری دیابت به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. نهایتا 47 مطالعه حیوانی که بر روی قسمت های مختلف گیاه (پالپ، دانه ها، کل میوه و ...) انجام پذیرفته است، مورد بررسی قرار گرفتند. در تمامی این مطالعات، فارغ از دوز موزد استفاده، روش داروسازی و بخشی از گیاه که استفاده شده است، اثر ضد دیابتی گیاه نشان داده شده است. همچنین اثر احتمالی سمیتی آن بر روی کبد، نتایج متناقضی در بر داشته است. همچنین 6 مطالع بالینی بر روی نمونه انسانی مبتلا به دیابت نوع 2 برای بررسی اثر آن بر روی قند خون بیماران یا عوارض ناشی از دیابت (نوروپاتی) یافت شد. دوز موزد استفاده در این گیاهان از 125 تا 1000 میلی گرم در روز متفاوت بوده است. تمامی این مطالعات نیز آثار مثبت این گیاه در کاهش قند خون و بعضا در کاهش چربی خون را نشان داده اند. در نتیجه به نظر می رسد که استفاده از گیاه حنظل با دوز و شرایطی که تحت نظر پزشک باشد برای بیماران دیابتی می تواند مفید باشد. بدیهی است که مطالعات طولانی تر و با افراد انسانی بیشتر مورد نیاز هستند. همچنین عوارض احتمالی آن باید به صورت دقیق تری مورد بررسی قرار بگیرند.

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: محمد هاشم هاشم پور   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۹/۲۴   |   کد طرح: 96209


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: گیاهان دارویی | حنظل | دیابت | عوارض جانبی |


دفعات مشاهده: 33 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر