اثر درمان همزمان سلولهای بنیادی مزانشیال با هورمون تیروئیدی ( T٣ ) و ورزش بر تغییرات سلولی و رفتاری در یک مدل تجربی سکته مغزی در موش جوان

سلول های بنیادی به عنوان یک روش درمانی جدید جهت افزایش نورون‌ زایی و ترمیم صدمات حاصل از سکته مغزی به کار می رود در یک طرح تحقیقاتی (مصوب شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه) که توسط دکتر وکیلی و همکاران انجام و گزارش نهایی آن به تائید  شورای پژوهشی دانشگاه رسیده است؛ با هدف اثر درمانی ترکیب سلول بنیادی مزانشیال با هورمون تیروئید و ورزش بر میزان آسیب مغزی، عملکرد نورلوژیکی، آپپتوزیس، میزان تکثیر سلولی و نوروژنژیس در مدل تجربی ایسکمی موضعی مغزی در موش سوری جوان و میان سال انجام شد. سلول بنیادی مغز استخوان 24 ساعت پس از سکته مغزی داخل بطن ­های جانبی تزریق شد و همزمان ورزش و هورمون تیروئیدی بصورت روزانه برای شش روز به حیوان داده شد. هفت روز پس از سکته مغزی میزان آسیب، تکثیر نرونی، آستروگلیوزیس و آپپتوزیس  بررسی شد. یافته­ های این تحقیق نشان داد، ترکیب سلول بنیادی با ورزش و هورمون تیروئیدی بصورت هم افزایی و از طریق مهار آپپتوزیس، تقویت تکثیر سلولی یا احتمالا نورون‌زایی و کاهش آستروگلیوزیس، میزان ضایعه  را پس از سکته مغزی در موش های سوری جوان کاهش داد، اما اثر درمانی در موش های میان سال مشاهده نشد.
CAPTCHA code
کلیدواژه ها: سلول های بنیادی | آپوپتوز | ایسکمی | تکثیر نورون |


دفعات مشاهده: 271 بار   |   دفعات چاپ: 77 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر