اثر درمان همزمان سلولهای بنیادی مزانشیال با هورمون تیروئیدی ( T٣ ) و ورزش بر تغییرات سلولی و رفتاری در یک مدل تجربی سکته مغزی در موش جوان

سلول های بنیادی به عنوان یک روش درمانی جدید جهت افزایش نورون‌ زایی و ترمیم صدمات حاصل از سکته مغزی به کار می رود در یک طرح تحقیقاتی (مصوب شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه) که توسط دکتر وکیلی و همکاران انجام و گزارش نهایی آن به تائید  شورای پژوهشی دانشگاه رسیده است؛ با هدف اثر درمانی ترکیب سلول بنیادی مزانشیال با هورمون تیروئید و ورزش بر میزان آسیب مغزی، عملکرد نورلوژیکی، آپپتوزیس، میزان تکثیر سلولی و نوروژنژیس در مدل تجربی ایسکمی موضعی مغزی در موش سوری جوان و میان سال انجام شد. سلول بنیادی مغز استخوان 24 ساعت پس از سکته مغزی داخل بطن ­های جانبی تزریق شد و همزمان ورزش و هورمون تیروئیدی بصورت روزانه برای شش روز به حیوان داده شد. هفت روز پس از سکته مغزی میزان آسیب، تکثیر نرونی، آستروگلیوزیس و آپپتوزیس  بررسی شد. یافته­ های این تحقیق نشان داد، ترکیب سلول بنیادی با ورزش و هورمون تیروئیدی بصورت هم افزایی و از طریق مهار آپپتوزیس، تقویت تکثیر سلولی یا احتمالا نورون‌زایی و کاهش آستروگلیوزیس، میزان ضایعه  را پس از سکته مغزی در موش های سوری جوان کاهش داد، اما اثر درمانی در موش های میان سال مشاهده نشد.
کد امنیتی را در کادر بنویسید    
کلیدواژه ها: سلول های بنیادی | آپوپتوز | ایسکمی | تکثیر نورون |

دفعات مشاهده: 211 بار   |   دفعات چاپ: 63 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر